Vanuit de neutrale rol van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving brengt Jong ECP startende werkers op het gebied van digitalisering in verbinding met elkaar. ECP ziet in toenemende mate het belang om jongeren en burgers te betrekken bij maatschappelijk relevante onderwerpen. Publiek-private samenwerking is voor het oplossen van maatschappelijke problemen van belang en het betrekken van burgers is hierbij essentieel.

De jonge generaties groeien op met het Internet en ondervinden de gevolgen van onze beslissingen. Goede vertegenwoordiging van iedere bevolkingsgroep is daarom cruciaal voor een goed functionerende democratie en om de volledige vertalingsslag te kunnen maken naar de digitale wereld. Juist jongeren lopen vaak voorop met digitale trends.

Jongeren lopen digitaal voorop

In 2010 heeft ECP de Digiraad als jongerenadviesraad in het leven geroepen. De Digiraad is een groep jongeren tussen de 15 en 22 jaar. Vanaf 2022 verleggen we de focus naar al werkende jongeren tussen de 21 en 29 jaar oud. Het doel van dit jongerennetwerk is het creëren van verbinding, het faciliteren van kennisuitwisseling en het realiseren van samenwerking om zo te komen tot een kansrijke en veerkrachtige digitale samenleving.

Rol ECP

ECP is de initiatiefnemer en coördinator van Jong ECP.

Deelnemen?.

Wil je hier graag bij aansluiten? Neem contact met ons op via dorijn.boogaard@ecp.nl.

Digitaal opgroeien

Voor kinderen en jongeren van nu is de digitale wereld een onlosmakelijk onderdeel van hun leven. Het is belangrijk dat zij zich veilig en verantwoord in de digitale wereld kunnen bewegen. Dat is niet vanzelfsprekend, want soms ko... + Meer over Digitaal opgroeien

Gerelateerde links

Betrokken ECP'ers

Dorijn Boogaard

Pieke Hezemans

Céline van der Kruk

Marjolijn Bonthuis-Krijger