Digitale geletterdheid

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving vindt het belangrijk dat alle kinderen in Nederland evenveel kans hebben om digitaal geletterd te worden. Dit is essentieel om op eigen kracht te kunnen functioneren in een digitale samenleving waarin technologie en media een belangrijke plaats hebben. Onmisbaar bij leren, leven en werken in onze samenleving.   

Digitale geletterdheid is een combinatie van vier vaardigheden:

  • ICT basisvaardigheden
  • Infomatievaardigheden
  • Mediawijsheid
  • Computational Thinking 

Rol ECP

Om gelijke kansen voor kinderen te creëren, en zo ook als Nederland bij te blijven in de digitalisering, ziet ECP een rol door:

  • Partijen te verbinden en samen te brengen om digitale geletterdheid op scholen en in het curriculum voor kinderen en jongeren te versnellen. 
  • De Monitor Digitale Geletterdheid in het Primair en Voortgezet Onderwijs uit te voeren. In samenwerking met Kennisnet, Koninklijke Bibliotheek, Openbaar Onderwijs Groningen, SLO, Netwerk Mediawijsheid en mogelijk gemaakt door het ING Nederland fonds.De monitor geeft inzicht in:
    • De stand van zaken op het gebied van digitale geletterdheid  op scholen 
    • De aanwezigheid van randvoorwaarden en barrières om te kunnen werken aan digitale geletterdheid op scholen

Betrokken ECP'ers

René Montenarie

Joyce Martina-Roel

Marjolijn Bonthuis-Krijger