Aan de horizon verschijnt een nieuwe technologie: quantumtechnologie. De technologie en de ideeën over toepassing bestaan al een tijdje, maar door een aantal doorbraken is de ontwikkeling in een stroomversnelling geraakt. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving stelt zich ten doel om samen met haar netwerk bij te dragen aan een tijdige en goede voorbereiding van de samenleving op de impact van quantumtechnologie en de kansen te benutten die de technologie biedt.

Wat is quantumtechnologie?

Quantumtechnologie maakt gebruik van de natuurwetten die het gedrag van de allerkleinste deeltjes beschrijven. Die pakken anders uit dan de wetten die we gewend zijn: zo kunnen deeltjes op microniveau verschillende waarden tegelijkertijd hebben (superpositie) en zich onder bepaalde voorwaarden gedragen als één – ongeacht hun onderlinge afstand (verstrengeling).  Deze eigenschappen van de kleinste deeltjes vormen de basis voor drie quantum-toepassingsgebieden: quantumcomputing en quantumsimulatie (rekenen), quantumsensoren (meten) en quantumnetwerken (communiceren).
Met quantumtechnologie kunnen we in de toekomst misschien precies uitrekenen hoe het perfecte geneesmiddel voor een specifieke persoon gemaakt kan worden, op moleculair niveau. Quantumtechnologie zou ook de ontwikkeling van artificial intelligence kunnen versnellen en bepaalde problemen kunnen helpen oplossen in logistiek en voorraadbeheer, waarvoor we nu onvoldoende rekenkracht hebben. In de biologie, landbouw, chemie, maakindustrie, logistiek en de financiële sector liggen kansen voor quantumcomputing.

Bedrijven kunnen nu al ervaring opdoen met quantumcomputers: diverse partijen bieden online quantumcomputers aan. Daarnaast zijn er simulatoren beschikbaar en er zijn speciale programmeertalen ontwikkeld. Wereldwijd wordt gewerkt aan nieuwe algoritmen en toepassingen om de rekenkracht van quantumcomputers te benutten. Om de kansen van quantumcomputing te benutten is het belangrijk tijdig de mogelijkheden te verkennen.

Quantum community

In december 2019 publiceerde ECP met TNO en quantumexperts uit het netwerk een essay met de titel “Verkenning quantumtechnologie. Aanbevelingen ter voorbereiding op een gezamenlijke toekomst met quantumtechnologie”. Het is een wegwijzer voor lezers zonder technische achtergrond of kennis van quantumtechnologie en schetst kort wat de stand van zaken is, wat de kansen en uitdagingen zijn zowel op technisch als maatschappelijk vlak, welke partijen actief zijn in het veld en waar meer informatie is te vinden. De groep quantumexperts die het essay schreef doet aanbevelingen om de samenleving voor te bereiden op deze technologie. Een belangrijke aanbeveling is het oprichten van een informatiepunt, waar bedrijven en organisaties terecht kunnen en betrouwbare informatie over quantumtechnologie kunnen krijgen. De publicatie van het essay markeert het startpunt van een community dat, gefaciliteerd door ECP, belanghebbenden verbindt om kennisuitwisseling en debat rond quantumtechnologie op gang te brengen. ECP wil met het platform er toe bijdragen dat de samenleving zich tijdig voorbereidt op de komst van quantumtechnologie.

Het platform quantumtechnologie staat open voor deelnemers van ECP | Platform voor de Informatiesamenleving. Voor vragen, neem contact op met een van onderstaande ECP’ers.

Betrokken ECP'ers

Malon van der Toorn

Hannah Boute

Jelle Attema

Daniël Frijters

Betrokken Deelnemers