19-04-2023

Exploratory Quantum Technology Assessment gelanceerd

Op World Quantum Day (18 april j.l.) lanceerden Quantum Delta Nederland en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, de Exploratory Quantum Technology Assessment (EQTA). De EQTA is een praktisch stappenplan dat organisaties tijdig de kansen en de impact van quantumtechnologie laat verkennen, om de mogelijkheden en de impact in goede banen te leiden. Dit draagt bij aan het optimaal en verantwoord benutten van de kansen van quantumtechnologie. Vraagstukken op het gebied van ethiek, duurzaamheid, veiligheid, privacy en techniek worden hierin meegewogen.

De EQTA kwam tot stand dankzij de inspanningen van voorzitter Prof. Bart Schermer (Universiteit Leiden), vice voorzitter Daniël Frijters en tal van organisaties: Capgemini, TNO, Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Nederlandse Vereniging van Banken, InnovationQuarter, Microsoft, TU Delft, Considerati, KPN en experts als Mauritz Kop (Stanford University en AIRecht) en Eline de Jong (voorheen WRR, UVA).

Inspiratie voor de EQTA vormde o.a. de publicatie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over de impact van Kunstmatige Intelligentie op de samenleving (Opgave AI, de nieuwe systeemtechnologie (2021) en de eerder door ECP | Platform voor de InformatieSamenleving gepubliceerde “AI Impact Assessment” (2018). Ook het rapport Quantum Computing Governance Principles van het World Economic Forum speelt een belangrijke rol in de EQTA.

Daniël Frijters overhandigde de EQTA tijdens een feestelijke bijeenkomst in de StartUp Village van het Science Park in Amsterdam aan Freeke Heijman (Quantum Delta Nederland), Jelmer Alberts (FME) en Jeroen Kaam (Rijksdienst voor de Digitale Infrastructuur, voorheen Agentschap Telecom). Hannah Boute (ECP) vertelde tijdens de presentatie, over de workshop met Alliander, waarin de EQTA-quickscan, geënt op de workshops Begeleidingsethiek, werd toegepast.

De EQTA is te downloaden op: https://quantumdelta.nl/the-exploratory-quantum-technology-assessment-tool/.

Van links naar rechts: Jelmer Alberts (FME), Jeroen van Kaam (Rijksdinest voor de Digitale Infrastructuur), Freeke Heijman (QDN) en Daniël Frijters (ECP).

Hannah Boute (ECP) vertelt over workshop met Alliander, waarin de EQTA-quickscan werd toegepast.

 

 

Quantumtechnologie

Wereldwijd worden grote investeringen gedaan om quantum computing rijp te maken: zowel technisch, op het gebied van wiskunde en algoritmes als in domeinen (bijvoorbeeld biologie/chemie, pharmacie, financieel). Nederland beweegt z... + Meer over Quantumtechnologie

Betrokken ECP'ers

Jelle Attema

Daniël Frijters