Quantumtechnologie en de Toekomst van Infrastructuur en Waterbeheer

Hoe kan quantumtechnologie bijdragen aan de uitdagingen van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat? Hierover bogen experts van Rijkswaterstaat en het Planbureau voor de Leefomgeving zich op 27 mei in twee verkennende workshops.

Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat zet nu, samen met het Centrum voor Quantum en Society en TNO, de eerste stappen om de kansen van quantumtechnologieën te onderzoeken. Door vroege betrokkenheid kan het ministerie belangrijke randvoorwaarden realiseren, zoals interoperabiliteit van data, publiek-private samenwerking en wet- en regelgeving.

“Deze workshop helpt om de mogelijkheden van quantumtechnologie in kaart te brengen voor Rijkswaterstaat. Maar: niet alles wat technisch kan, is maatschappelijk wenselijk en juridisch toelaatbaar. Het vinden van een goede balans hierin is belangrijk om verantwoorde quantumoplossingen te ontwikkelen.”Bijou van Haren, strategisch verkenner Tech, Data & Law, Rijkswaterstraat

 

De workshops zijn gebaseerd op de EQTA (Exploratory Quantum Technology Assessment), die uitgaat van actieve betrokkenheid van wetenschap en belanghebbenden om technologieontwikkeling en onderzoek te sturen, prioriteiten te stellen en tijdig te werken aan de benodigde randvoorwaarden.

Nu quantumtechnologie op het kruispunt van wetenschap en samenleving staat, stelt deze dialoog belanghebbenden in staat optimaal te anticiperen op de ethische, juridische en beleidsimplicaties van deze opkomende technologieën.

Wilt u meer weten over de EQTA of de mogelijkheden om deze in uw organisatie toe te passen? Neem contact met ons op via daniël.frijters@ecp.nl of stuur een mail naar cqs@quantumdelta.nl.

De EQTA kunt u hier lezen: https://quantumdelta.nl/news/quantum-delta-nl-launches-exploratory-quantum-technology-assessment-eqta

Quantumtechnologie

Wereldwijd worden grote investeringen gedaan om quantum computing rijp te maken: zowel technisch, op het gebied van wiskunde en algoritmes als in domeinen (bijvoorbeeld biologie/chemie, pharmacie, financieel). Nederland beweegt z... + Meer over Quantumtechnologie