27-02-2023

Exploratory Quantum Technology Assessment tool: dit is wat u moet weten!

Het Centre for Quantum and Society heeft samen met een groep ECP-deelnemers de Exploratory Quantum Technology Assessment (EQTA) in het leven geroepen. De EQTA is een hulpmiddel dat organisaties een leidraad biedt om de ethische, juridische en maatschappelijke implicaties van quantum in te zien, zodoende kunnen organisaties en de samenleving optimaal profiteren van quantumtechnologie en krijgen zij inzicht in hoe de mogelijke negatieve effecten ervan te voorkomen zijn.

Lees de Exploratory Quantum Technology Assessment – Nederlands.

Read the Exploratory Quantum Technology Assessment – English

Daniël Frijters, vicevoorzitter van de werkgroep om de EQTA tot stand te brengen, beantwoordde drie vragen over de tool. Daniël werkt al enkele jaren aan het bouwen van samenwerkingsverbanden rond nieuwe technologieën samen met overheid, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke partijen. Hi heeft eerdere ervaring met het ontwikkelen van een soortgelijke publiek-private tool voor organisaties die toepassingen maken met AI, de Artificial Intelligence Impact Assessment.

Wat zijn de doelen achter de oprichting van de EQTA?

Het belangrijkste doel is om een ​​hulpmiddel te bieden dat door organisaties kan worden geraadpleegd om de toepassing van quantumtechnologieën effectief te implementeren en te evalueren, op een manier dat ze kunnen profiteren van het gebruik ervan en eventuele negatieve effecten kunnen voorkomen. Het presenteert een set van noodzakelijke sociaal-technologische vereisten als een kader voor de toepassing van quantum, zodat het dialoogtechnieken binnen de organisaties voorstelt om inzicht te krijgen in deze vereisten en de effectiviteit ervan te bewaken.

Bij het overwegen van meerdere scenario’s en het presenteren van laagdrempelig materiaal aan de toekomstige gebruikers van de tool, bestond de werkgroep die de EQTA ontwikkelde uit belanghebbenden die niet alleen mogelijk diensten op het gebied van quantumtechnologie zullen aanbieden of toepassen, maar ook degenen die toepassingen kunnen gaan maken of de impact ervan ervaren wanneer anderen het gaan gebruiken. Ook wetenschappers op het gebied van maatschappelijke, juridische en ethische aspecten van quantumtechnologie waren erbij betrokken.

Wie krijgt toegang tot de EQTA en waar kunnen mensen deze vinden?

De EQTA is een online tool, gratis toegankelijk op de website van Quantum Delta NL. Het is voor iedere geïnteresseerde te raadplegen, maar de belangrijkste doelgroep zijn organisaties die baat kunnen hebben bij het gebruik van quantumtechnologie of die impact ervaren wanneer andere organisaties quantumtechnologie gaan gebruiken.

Waarom is het belangrijk om de tool in een vroeg stadium van de ontwikkeling van quantumtechnologie te laten maken?

Zoals de geschiedenis laat zien bij de ontwikkeling van belangrijke technologische innovaties en mijlpalen, kost het tijd om de voorwaarden te ontwikkelen en te implementeren die nodig zijn om organisaties en de samenleving te laten profiteren van de mogelijkheden van een nieuwe technologie, en nog meer om de keerzijde van de toepassing ervan te overzien. Bij het creëren van de EQTA leggen we de basis voor een potentiële referentiebron waarmee elke organisatie die geïnteresseerd is in quantumtoepassingen, geïnformeerde beslissingen kan nemen over ethische, juridische en maatschappelijke implicaties, in een vroeg stadium van hun planning.

Omdat de quantumtechnologie zich steeds sneller ontwikkelt, is het nu tijd om de wetenschap en het bedrijfsleven wegwijs te maken in de te verwachten kansen en uitdagingen voor organisaties en de samenleving.

Het kost jaren om de samenwerking, governance en standaarden tot stand te brengen die nodig zijn om de enorme hoeveelheden data die door quantumtechnologie en andere technologieën worden gegenereerd, op een goede manier te verwerken: zodat kwesties als veiligheid, betrouwbaarheid en privacy goed worden afgehandeld. De EQTA is de eerste stap om al deze uitdagingen in de ontwikkeling van quantumtechnologie aan te pakken.

Quantumtechnologie

Wereldwijd worden grote investeringen gedaan om quantum computing rijp te maken: zowel technisch, op het gebied van wiskunde en algoritmes als in domeinen (bijvoorbeeld biologie/chemie, pharmacie, financieel). Nederland beweegt z... + Meer over Quantumtechnologie

Betrokken ECP'ers

Jelle Attema

Daniël Frijters