11-07-2018

Werkgroep 'zorg en privacy'

Verslag tweede bijeenkomst, 21 juni 2018

Op 21 juni jl. is een tweede bijeenkomst georganiseerd door de werkgroep zorg en privacy die open was voor breder publiek. Tijdens de bijeenkomst hebben rond de 50 geïnteresseerden uit de zorg, ict en privacy zich gebogen over het fenomeen van digitale cliëntenportalen. Korte presentaties over portalen door vertegenwoordigers van de GGZ, de Jeugdzorg, de ouderenzorg, doven en slechthorende en de NPF leidde de bijeenkomst in. Daarna werden aan de hand van het – door de werkgroep ontwikkelde – medisch ethisch model, de verschillende portalen besproken op zoek naar de spanningsgebieden tussen de kwaliteit van zorg en van privacy.

Oplossingsrichtingen

Bij één van de besproken portalen bleken de specialisten bezwaren te hebben tegen het volledig delen van alle aantekeningen die zij in verband met een cliënt maken. Bij de jeugdzorg liepen ze aan tegen het feit dat in de dossiers ook persoonlijke informatie van familieleden staat. In deze sessie hebben we gekeken welke oplossingen in de praktijk gebruikt zijn en wat de voor- en nadelen ervan waren. Om aan het bezwaar van de specialisten tegemoet te komen is in voorgaande situatie bijvoorbeeld gekozen om een kladblokje voor aantekeningen voor de specialist te maken waarin zaken opgetekend konden worden die niet met collega’s en cliënten gedeeld werd.