Succesvolle online bijeenkomst over digitale inmenging in verkiezingen

Digitale inmenging in verkiezingen

Op vrijdag 16 oktober vond het webinar Digitale inmenging in verkiezingen plaats uit een initiatief van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en NL IGF. Het webinar werd gemodereerd door dr. Dennis Broeders (universitair hoofddocent Veiligheid & Technologie, Universiteit Leiden) waarin Carmen Gonsalves (hoofd Internationaal Cyberbeleid, Buitenlandse Zaken), Ronald Prins (lid kiesraad & onderzoeksraad voor…

Miljoenennota 2020: belangrijke punten voor de digitale samenleving

Miljoenennota

Wat zijn komend jaar de plannen van het kabinet op het gebied van digitalisering en de samenleving? In dit overzicht zetten we de belangrijkste punten uit de Miljoenennota en de begrotingen van verschillende ministeries op een rij.  Miljoenennota Digitale infrastructuur in orde Het afgelopen jaar liet zien dat de digitale infrastructuur meer dan ooit onmisbaar…

Resultaten meting Informatieveiligheidstandaarden medio 2018 in digitaal magazine

Coverpagina magazine meting IV standaarden begin 2019

Groei informatieveiligheidstandaarden bij overheid, maar ook werk aan de winkel Begin 2019 heeft Forum Standaardisatie een nieuwe meting uitgevoerd naar de toepassing van informatieveiligheidstandaarden voor overheidswebsites en e-mail. Uit deze meting blijkt dat met name voor de e-mailstandaarden flinke sprongen zijn gemaakt, gemiddeld is het gebruik van e-mailstandaarden in het afgelopen halfjaar met 7% gestegen….

Reuring!Café: De overheid als databedrijf

Op maandagavond 1 april vond de 91ste editie van Reuring!Café plaats. Het thema was: De overheid als databedrijf. Host was Marieke van Wallenburg, directeur-generaal Overheidsorganisatie bij het ministerie van BZK. De overheid verandert steeds meer in een datagedreven organisatie. Met data vult de belastingdienst onze belastingformulieren vooraf in, brengt de AIVD veiligheidsrisico’s in kaart en…

Best practices AI-toepassing in het overheidsdomein

Verslag bijeenkomst 2 juli 2018 Het ministerie van BZK en ECP organiseerden op 2 juli een bijeenkomst over AI-toepassing in het overheidsdomein. De directeur Informatiesamenleving, Steven Luitjens, deed de aftrap. Hij zette de toon door te bepleiten dat de eisen die burgers stellen het uitgangspunt moeten zijn voor de overheid om AI te beoordelen. En…

Mijlpaal voor Optimaal Digitaal

optimaal digitaal

Aan het platform ‘Optimaal Digitaal’ is de 100ste tip toegevoegd. Het is er een in de categorie “Wij van WC-Eend adviseren WC-Eend…”, namelijk: “Gebruik Optimaal Digitaal”. In 2016 heeft ECP samen met ICTU en de ministeries van BZK en EZ het platform Optimaal Digitaal opgezet om belemmeringen te doorbreken die digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven…

Lancering regelhulp betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening

Betrouwbaarheidsniveaus voor digitale samenleving

De overheid zet grootschalig in op digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Dit dient betrouwbaar en veilig te gebeuren. Hiervoor is het belangrijk dat overheden met voldoende betrouwbaarheid kunnen vaststellen wie er van de diensten gebruik maakt. Hierbij helpen authenticatiemiddelen, en deze middelen zijn er met verschillende niveaus van betrouwbaarheid. Om overheden bij dit proces…

Overheid en bedrijven gaan oude software opruimen

Legacy

Verouderde software zet een rem op digitalisering en innovatie en jaagt overheden en bedrijven op kosten. Dat is de uitkomst van een verkenning door CIO-Platform Nederland, branchevereniging Nederland ICT, INSEIT en NWO. De IT-sector en de Belastingdienst werken aan een oplossing. De verkenning is een initiatief van Team ICT onder leiding van René Penning de…