27-09-2018

4 oktober - Challenge: Digivaardig in de Zorg

Fred Veenstra gaat geregeld bij zijn oma langs. Hij maakt zich grote zorgen om haar. Onlangs heeft hij haar op de grond gevonden. Gelukkig had ze niks gebroken. Maar hoe moet dit nu verder? Kan ze nog lang veilig alleen blijven wonen? Zo zijn er heel veel mensen die zich ongerust maken over de (toekomst) van de zorg voor een (groot)ouder, buurman of goede vriendin. Deze mensen, maar ook werkgevers in en buiten de zorg én studenten vragen om nieuwe innovatieve werkwijzen. Kwetsbare burgers willen graag zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen en meedraaien in de maatschappij. Met gebruik van passende (digitale) technologie achter de voordeur kan ondersteuning worden geboden. Om dit te bereiken is disruptief denken en creativiteit op meerdere beleidsterreinen, zoals zorg, onderwijs en werkgelegenheid, hard nodig!

Studenten aan de slag

Summa College daagt vanuit het practoraat Samen Slim Zorgen Thuis 450 studenten uit met de challenge Digivaardig in de Zorg. Deze vindt plaats op 4 oktober 2018 in het Parktheater te Eindhoven. Summa-studenten gaan in samenwerking met studenten van de Fontys Hogeschool en twintig betrokken partners aan de slag met realistische casussen om te komen tot innovatieve, originele en succesvolle ideeën. Bij de challenge staat één vraag centraal: hoe maken we slim gebruik van technologie? Studenten buigen zich over de gekregen casus en denken na over een goede uitwerking, zoals technologische oplossingen voor oma Veenstra en haar kleinzoon. De challenge is een impactvolle ervaring, doordat studenten worden uitgedaagd om te leren door te doen. In kleine groepen genereren zij ideeën en oplossingen voor het beschreven probleem en zoeken naar grensverleggende technologische oplossingen. Op deze wijze komen zij tot ontwerpen die inspelen op de veranderende marktvraag en de vraag naar beschikbare technologische ondersteuning daarbij.

Volop ondersteuning

Gedurende de challenge zijn partners, bedrijven en instellingen aanwezig. Medewerkers vervullen de rol van expert. Zij ondersteunen studenten bij het komen tot nieuwe inzichten en bieden verdiepende kennis. Studenten ontwerpen gedurende deze dag een prototype van hun antwoord op de centrale vraag en lanceren deze tijdens een pitch. Summa-studenten van de opleidingen Horeca, Facilitair, Zakelijke dienstverlening en Industrieel productontwerp zorgen voor de broodnodige ondersteuning.

Een echte winnaar

Om het ontwerp van de studenten verder tot ontwikkeling te brengen wordt een jury van experts gevormd die de innovatieve ideeën beoordeelt. De winnaar krijgt een vervolgtraject met een partner om het innovatieve ontwerp verder uit te werken en tot realisatie te brengen. Studenten worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen, grenzen te verleggen en topprestaties te leveren, precies waar Summa College voor staat. De uiteindelijke winnaar mag het ontwerp presenteren aan een minister.

Samen de uitdaging aan gaan!

Met deze challenge verbinden we jonge talenten aan maatschappelijke uitdagingen en hopen we een bijdrage te leveren aan het verbeteren van zorg en welzijn in Nederland. Onze droom? Samen sterk voor zorg op maat in Nederland. Na afloop delen we graag onze ervaring met andere scholen, zodat de challenge zich provinciaal of zelfs landelijk kan uitbreiden. We kijken uit naar het vervolg!