09-04-2018

Verslag Pilot DDMA

Bijeenkomst Privacy als kans

Donderdag 5 april vond de 2e workshop van de pilot plaats waar PI.LAB/TNO in samenwerking met ECP|Platform voor de InformatieSamenleving met een aantal organisaties uit de achterban van Vereniging voor data en marketing “Privacy als Kans” onderzochten. Wat zou een MKB-er, een goede-doelen-organisatie nodig hebben om de kans van privacy voor hun organisatie te zien? Privacy gaat verder dan alleen voldoen aan verordening. Burgers en consumenten zien de meerwaarde van een bedrijf dat vertrouwelijk met hun gegevens omgaat. Hoe kan je MKB’ers hiervan overtuigen en beter nog: laten zien wat ze kunnen doen met informatie en best practices. Tijdens deze tweede sessie werd de conceptuele web-omgeving met allerlei informatie besproken. Het testpanel benoemde verbeterpunten voor de web-omgeving en de actiepunten. We zullen binnenkort u informeren over de voortgang en doelstellingen. Deze pilot is een onderdeel van de bouwstenen van ECP dat burgers, bedrijven en organisaties moeten kunnen vertrouwen op data als fundament van de digitale samenleving. Een belangrijk onderdeel van deze bouwsteen is dat we met elkaar afspraken maken hoe we omgaan met persoonsgegevens. Deze afspraken kunnen organisaties ook kansen bieden.