12-07-2018

Druk bezochte bijeenkomst Digivaardig in de Zorg

Het doel van deze bijeenkomst was om samen te praten en na te denken over de manier waarop in de inzet van e-health kan worden gestimuleerd door het vergroten van de digitale vaardigheden van alle spelers in de zorgketen.

Belang van digivaardigheden

De middag werd geopend door Gelle Klein Ikkink (directeur innovatie ministerie VWS). Hij benadrukte het belang van digitale vaardigheden Suzanne Verheijden van ’s Heerenloo vertelde vervolgens over de ontwikkeling van de website digitaal-vaardig, een mooi voorbeeld van een initiatief uit het veld om zorgverleners te stimuleren en tools te bieden om digivaardig te worden. Zo hebben 10.000 medewerkers van ’s Heeren Loo een digivaardigheidstest gedaan, waaruit bleek dat er naar schatting 1.000 digistarters, een betere term voor digibeten, zijn. Na dit plenaire deel hebben de verschillende werkgroepen, Patiënt, Zorgprofessional, ICT-ers in de zorg, Onderwijs en Leiderschap, een korte presentatie gegeven met een update van de uitgevoerde activiteiten van de afgelopen periode en aansluitend een stelling/probleem dat vervolgens in kleine groepjes is besproken. Zo is er gesproken over de e-nurse, of over het in het zonnetje zetten en leren van leiders in de zorg die voorop lopen met ICT. Goed om te zien en te ervaren dat de interactie tussen de verschillende doelgroepen leidt tot energie om te verbeteren. Een verzameling van de presentaties is terug te vinden op de website van Digivaardig in de Zorg.