22-03-2018

Wat betekent digitalisering voor gemeenten

“De gemeenteraadsverkiezingen in Nederland zijn weer voorbij. De voorlopige uitslagen tonen een kleurrijk geheel: nieuwe partijen treden toe. En lokale herkenbaarheid is een belangrijke trend. De middag voor de verkiezingsdag vond een door ECP georganiseerd debat plaats in de statige Sociëteit De Witte in Den Haag. Sprekers kwamen uit een tweetal grote steden (Den Haag en Amsterdam) en twee ‘kleintjes’ (Molenwaard en Zeewolde). Daarnaast bracht de VNG haar visie op en verbindende rol in het dossier digitalisering. Dat was het thema: wat betekent digitalisering voor gemeenten? Is het een issue? Wat zijn de cruciale vraagstukken? Opvallend was de energie en dynamiek van de betrokkenen op de gemeentelijke werkvloer. Maar ook de problemen: invoering AVG, cybersecurity, nieuwe taken, herindeling etc. Naar ‘landelijk’ werd met een schuin oog gekeken. Afstandelijk, abstract en soms ronduit blokkerend, zo werd geopperd over ‘rijksbeleid’. Maar wel juist nu doorpakken op samenwerking. Interessant waren enkele thema’s die door alle aanwezigen als cruciaal werden opgevoerd: de behoefte aan meer regie op gegevens bij de burgers, het durven bespreken van de fundamentele (veranderende!) rol van de overheid in het digitale tijdperk en de behoefte aan kennisdeling, ook met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld op het terrein van cybersecurity. Ik ben erg benieuwd hoe de nieuw samen te stellen raden en colleges deze onderwerpen oppakken. In de campagnes was het onderwerp onzichtbaar. Terwijl we als kiezer een tweede stemming konden doen tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen: een stemming over een zeer digitaal onderwerp. Waarvan de uitkomst wel eens tot een ‘slepende kwestie’ kan leiden. Samen met de VNG en gemeenten, maar ook met BZK en andere rijksoverheden, zal ECP een bijdrage willen leveren aan concrete vervolgstappen rond het dossier ‘digitalisering en gemeenten’. Wordt vervolgd dus!”