26-04-2018

Arie van Bellen blikt terug op april

Op 23 april vond een zogenaamde “Catshuissessie” plaats. Thema van deze sessie van uitsluitend bewindspersonen was de digitale strategie die het Kabinet Rutte III nog voor de zomer naar de Tweede Kamer wil versturen. De strategie is aan vele tafels met bedrijven, instellingen, burgergroeperingen en allerlei andere groeperingen besproken. Het Kabinet wil een stevig plan van aanpak presenteren op het gebied van de noodzakelijke randvoorwaarden voor een succesvolle en veilige digitale samenleving. Daarnaast zal het Kabinet de doorvertaling van de digitaliseringsstrategie naar maatschappelijke domeinen presenteren. Belangrijk daarbij is vooral de samenhang en sturing die Kabinetsbreed zal moeten worden georganiseerd. Dat is wat vele organisaties zo node misten in het Regeerakkoord: een brede strategie voor de digitalisering. ECP is natuurlijk nauw betrokken en heeft voor zowel de ministeries van EZK en BZK diverse sessies belegd waar allerlei partijen inbreng konden leveren. Juist vanuit de verbindingen die ECP al 20 jaar legt tussen bedrijven, overheden, wetenschap en maatschappij. Vooruitlopend op de brede digitale strategie is een belangrijk deel reeds uitgebracht. Afgelopen vrijdag 20 april is de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA) vastgesteld door de Ministerraad en aan de Tweede Kamer verzonden. In de NCSA zijn zeven stevige ambities uitgewerkt in doelstellingen en maatregelen, die in nauwe publiek-private samenwerking zullen worden vormgegeven. Digitale veiligheid is terecht “hot” en juist de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven biedt kansen voor Nederland om de digitale veiligheid van Nederland verder te versterken. In een aantal deelactiviteiten is ECP nauw betrokken. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een ”roadmap” die het Kabinet maakt voor veilige hard- en software. Tijdens de op 5 april door ECP georganiseerde sessie werd deze roadmap besproken. Het gaat daarbij om het formuleren van een set van basisbeginselen (‘baseline’) met betrekking tot de digitale veiligheid van hard- en software. Een andere belangrijke bouwsteen is ook mede door ECP opgepakt: de aanpak van online kinderporno in Nederland. Minister Grapperhaus organiseerde onlangs een ronde tafel-bijeenkomst met marktpartijen en overheden. De aanpak van het onderwerp is urgent en er zijn een aantal concrete stappen afgesproken. Bijvoorbeeld de uitbreiding van de code voor Notice and Takedown. Deze code wordt beheerd door een werkgroep van het publiek-private Platform voor Internet Veiligheid (PIV) waar ECP ook zitting in heeft. De Dutch Blockchain Coalition is in volle bloei en mocht zaterdag 21 april zelfs in Washington de complimenten in ontvangst nemen van de Wereldbank over het succes van deze wederom publiek-private aanpak met betrekking tot kennisverdieping en ontwikkeling van een toepassingskader. ECP ondersteunt de vertaalslag van de digitale ontwikkelingen naar onze maatschappij. Dit doet zij altijd vanuit een relevant kader, zoals “veiligheid” of “ethiek”. Een dossier waar ECP aan werkt in relatie tot artificial intelligence. ECP opereert ook als oliemannetje in de vertaalslag van een technologie naar de samenleving. En een derde invalshoek is de dynamiek van digitalisering in domeinen. Een goed voorbeeld daarvan is de ondersteuning van ECP op ontwikkelingen in de zorg. Afgelopen week organiseerde ECP met de gemeente Den Haag, de ministeries van VWS en EZK de Weekonnect conferentie samen met een hackathon over interoperabiliteit in de zorg. We zitten midden in de centrifuge van juist deze drie invalshoeken: kaders die onder druk staan (zoals veiligheid of ethiek), door disruptieve technologieën als AI en blockchain, en tot kansen en vragen leidend in de domeinen waarin wij leven en werken. ECP fungeert als verbinder en aanjager in het hart van deze “draaikolk”. Dat zal ook het beeld zijn van waaruit het jaarcongres op 15 november weer georganiseerd zal worden. Want naast alle ondersteuning en verbinding van en voor de departementen, de bedrijven en anderen, organiseert ECP juist ook inspiratiesessies die nog helemaal niet aan projecten of beleidsplannen zijn gekoppeld. Een leuk voorbeeld was de sessie over nepnieuws of beter: desinformatie. Vijf journalistieke experts gaven hun visie op dit actuele onderwerp. Daarnaast werd er in Hilversum (ECP organiseerde de bijeenkomst met Beeld en Geluid en Mediawijzer.net samen) volop gediscussieerd onder leiding van journalist Peter Olsthoorn. Vele ideeën over het omgaan met desinformatie deden de ronde. Van onderwijs tot de kwaliteit van journalistiek. Zeer beeldend was trouwens een zaalexperiment (door de organisatie DROG) waarbij binnen de kortste keren een overduidelijk nepbericht door de aanwezigen in de zaal via hun sociale media vele duizenden keren opdook en reacties opriep in den lande. Wellicht heeft u het bericht wel langs zien komen; Marc Rutte zou al jaren een vriendin hebben…