Arie van Bellen, directeur ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, ontvangt Koninklijke onderscheiding

Vandaag is aan Arie van Bellen de Koninklijke onderscheiding ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’ uitgereikt. Arie ontving het Koninklijke lintje uit handen van Emile Jaensch, de burgemeester van Oestgeest. Arie ontving deze onderscheiding omdat hij al jaren zowel professioneel al privé een belangrijke maatschappelijke steunpilaar is. “Arie is een integer en kundig bestuurder met…

Terugblik Richting geven aan digitale transitie

Hofvijver Rijksoverheid, ECP logo, en logo Rijksoverheid

Als aanjager van neutraal debat hebben we op een 31 mei jl. een mooie inhoudelijke discussie georganiseerd in nauwe samenspraak met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid, FreedomLab, NSOB en een expertpanel. Onderwerp was het richting geven aan digitale transitie. Mede door de aanloop naar een nieuwe kabinetsformatie…

Tijdelijke Tweede Kamer-commissie Digitale Toekomst doet aanbevelingen

Tweede Kamer

Gezien het grote belang van digitalisering in onze samenleving heeft de Tweede Kamer vorig jaar naar aanleiding van een unaniem gesteunde motie een zogenaamde Tijdelijke Commissie geformeerd. Voorzitter is GroenLinks-kamerlid Kathalijne Buitenweg. Met als titel ‘Grip op de digitale transitie’ heeft de commissie haar conclusies en aanbevelingen op 28 mei j.l. naar buiten gebracht. Aanleiding…

De olifant in de hoek

Het is toch altijd weer met een beetje ECP-trots als we onze Majesteit in de prachtige entourage van de Ridderzaal de Troonrede zien uitspreken. Maar liefst acht jaar was de toenmalige Prins van Oranje lid van de Raad van Advies van ECP. De Troonrede toonde positivisme over ons mooie land, meer centjes voor iedereen bijvoorbeeld…

Arie van Bellen blikt terug op april

Arie van Bellen

Op 23 april vond een zogenaamde “Catshuissessie” plaats. Thema van deze sessie van uitsluitend bewindspersonen was de digitale strategie die het Kabinet Rutte III nog voor de zomer naar de Tweede Kamer wil versturen. De strategie is aan vele tafels met bedrijven, instellingen, burgergroeperingen en allerlei andere groeperingen besproken. Het Kabinet wil een stevig plan…

Het regeerakkoord: de mooie kralen zonder touwtje

Arie van Bellen

Blog door Arie van Bellen Het vierpartijen-blok heeft een solide en aardig uitgewerkt regeerakkoord opgeleverd. Als burger pik je er dingen uit die jou en jouw omgeving raken. Met name in relatie tot de portemonnee buitelen de commentatoren over elkaar heen. De BTW-verhoging, de verlaging van de inkomstenbelasting of het afschaffen van de dividendbelasting bijvoorbeeld. Inkomenspolitiek is de…

Arie van Bellen over de digitale omslag

Arie van Bellen

Digitalisering heeft onze samenleving al enorm veranderd. Allerlei zakelijke processen zijn veranderd, in de logistiek, in de dienstverlening, in de zorg. En ons privé-leven met sociale media en digitale platforms voor allerlei diensten. Nu staan we aan de vooravond van een tweede, ingrijpendere, digitale fase. Met een centrale rol voor data en het analyseren daarvan….

Terugblik Eindejaarssocieit ECP 2016

Eindejaars sociëteit ECP

Op dinsdag 13 december jl. kwamen 100 deelnemers van ECP bijeen tijdens de Eindejaarssociëteit van ECP in Sociëteit de Witte in Den Haag. Deze middag werd het boek ‘Digitale stormvloed’ van Brenno de Winter gepresenteerd en lichtten verschillende ECP’ers de speerpunten van 2017 toe. Arie van Bellen, directeur ECP, introduceerde de keynote van de middag:…

ECP heeft gastrol tijdens innovatiecongres Buitenste Binnen

buitenste-binnen congres-logo

Op dinsdag 22 november 2016 vond het innovatiecongres Buitenste Binnen plaats in de Fokker Terminal in Den Haag. Arie van Bellen, directeur ECP, ging daar in gesprek met de medewerkers van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de veranderende digitale samenleving, nieuwe technologieën en hoe het ministerie van Veiligheid en Justitie hiermee om zou moeten gaan.

Jaarcongres ECP 2016: De volwassen informatiesamenleving: het nieuwe normaal

“Wat fijn dat jullie in zulke groten getale aanwezig zijn, om samen na te denken en te praten over de toekomst van de informatiesamenleving!” Met die woorden opende directeur Arie van Bellen op 17 november 2016 het Jaarcongres van ECP met als thema: ‘de volwassen informatiesamenleving, het nieuwe normaal’.