ECP en de zorg

ECP Favicon

De zorg is de grootste werkgever in Nederland en de sector zal met de vergrijzing stevig doorgroeien. Daarbij krijgt iedereen met de zorg te maken, van huisarts tot verpleeghuis, van jeugdzorg tot operatiekamer, een goede zorg raakt ons allemaal. Wat betekent de informatiesamenleving voor (langdurige) zorg? Vijf jaar geleden kwam de toenmalige staatsecretaris met die…