Call for Participation ONE Conference 2022

Heeft u kennis of inzicht in de laatste cybersecurity trends of onderzoeken en wilt u deze kennis internationaal delen? Dien dan een sessievoorstel in voor de ONE Conference 2022. De ONE Conference is een internationale cybersecurity conferentie en wordt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Nationaal Cyber Security Centrum en de gemeente…

Overdracht programma Informatieveilig gedrag in de zorg aan ECP

logo informatieveilig gedrag in de zorg

De afgelopen twee jaar voerde ICTU, in opdracht van de Brancheorganisaties Zorg en het ministerie van VWS, het programma Informatieveilig gedrag in de zorg uit en ontwikkelde de Wegwijzer ‘Aan de slag met informatieveilig gedrag’. Op 1 april droeg ICTU het programma over aan ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. ECP gaat zich vooral richten…

Digitale vaardigheden van laagopgeleide ouderen blijven achter

Sociaalwetenschapper en columnist Linda Duits schreef een artikel over digitale vaardigheden, hierin beschrijft zij vier onderwerpen, steeds op basis van bestaande onderzoeken waarin naar zelfrapportage is gevraagd. Zij schrijft onder andere dag Nederland het over het algemeen goed doet omtrent digitale vaardigheden. Kijkend naar bijvoorbeeld de Europese Digital Economy & Society Index, daar staat Nederland…

Gaia-X accelereert: nieuwe stappen gezet richting federatieve data-infrastructuur

Gaia-X heeft tot doel een federatieve data-infrastructuur te realiseren om waardevermeerdering mogelijk te maken binnen zogenoemde data spaces. Datasoevereiniteit, veiligheid en transparantie staan daarbij voorop. Dat betekent dat organisaties, op basis van gedeelde standaarden en regels, zelf bepalen welke data zij ontsluiten en met wie. Binnen deze dataspaces wordt digitale kennisontwikkeling op basis van data…

Internetgemeenschap publiceert statement over ‘Multistakeholder Imposition of Internet Sanctions’

Op donderdag 10 maart hebben 35 experts uit de internetgemeenschap een statement gepubliceerd genaamd “Towards the Multistakeholder Imposition of Internet Sanctions.” Met de huidige (cyber)oorlog in Oekraïne is er een discussie ontstaan over het (gedeeltelijk) afsluiten van Rusland van het Internet. Het Internet is een gemeengoed en de internetgemeenschap draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de…

NL AIC en Topsector Energie lanceren gratis online AI cursus voor energieprofessionals

De NL AIC lanceert in samenwerking met Topsector Energie de AI bewustwordingscursus over de toepassing van AI in de energiesector: AI voor Energie. Een gratis online cursus die in eigen tijd en tempo te volgen is. Het doel van de cursus is professionals in de energiebranche bewust te maken van de kansen van AI. Aan de hand van interessante…

Terugblik ECP Deelnemersspecial: De route van (des)informatie in verkiezingstijd en de impact op beslissingen

Met je eigen mening naar de stembus? “Je wordt écht op allerlei manieren beïnvloed” In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is betrouwbare informatie van levensbelang. Maar hoe voorkom je dat je je stem laat afhangen van verkeerde informatie? En hoe zorgen we ervoor dat Nederlanders vertrouwen houden in de digitale samenleving? Er wordt immers op allerhande…

Alexandra van Huffelen overhandigt Kamerbrief hoofdlijnen beleid voor digitalisering

Deze week overhandigde Alexandra van Huffelen de Tweede Kamer het hoofdlijnen beleid voor digitalisering. Hetgeen waar ECP zich al jaar en dag voor inzet, namelijk een veilige, inclusieve, maar vooral ook kansrijke digitale samenleving, staat centraal in de strategie. Naast aandacht voor kansen is er ook aandacht voor de schaduwzijde van digitalisering. Om de menselijk…

Project ‘Inventarisatie Opleidingen en good practices AI’

Studerende man

In 2021 identificeerde de werkgroep Human Capital de behoefte aan een overzicht van bestaande reguliere AI-specialistische opleidingen en AI-onderwijs en startte daarom het project ‘Inventarisatie Opleidingen en good practices AI’. Over hoe deze inventarisatie tot stand is gekomen is een rapport verschenen. De ambitie van het opgeleverde rapport is inzicht te geven in regulier onderwijs op…

Cyberspieken voor politici

Stock afbeelding spieken

Begin 2021 had Jeroen Gaiser het idee om – op persoonlijke titel – landelijke politici te ondersteunen met cyberspiekbriefjes. Verschillende Nederlandse privacy- en cybersecurityexperts hebben geholpen om deze spiekbriefjes te maken. ECP werkte graag mee en onder de paraplu van veiliginternetten.nl ontstond www.cyberspiekbrief.nl. Het project is af en klaar voor gebruik. De verantwoordelijkheid voor het creëren en…