22-03-2022

Gaia-X accelereert: nieuwe stappen gezet richting federatieve data-infrastructuur

Gaia-X heeft tot doel een federatieve data-infrastructuur te realiseren om waardevermeerdering mogelijk te maken binnen zogenoemde data spaces. Datasoevereiniteit, veiligheid en transparantie staan daarbij voorop. Dat betekent dat organisaties, op basis van gedeelde standaarden en regels, zelf bepalen welke data zij ontsluiten en met wie. Binnen deze dataspaces wordt digitale kennisontwikkeling op basis van data mogelijk. In bijvoorbeeld het gezondheidsdomein kan deze datadeling, waarbij de privacy van de patiënt centraal staat, zorgen voor betere preventie en zorgverlening. De data-infrastructuur wordt gerealiseerd door de ontwikkeling van open-source software componenten die interoperabiliteit en portabiliteit tussen cloudplatforms mogelijk maken.

De ontwikkelingen rondom Gaia-X gaan hard. Zo lanceerde Gaia-X recentelijk het Gaia-X lab waarmee in werkgroepen open-source software componenten ontwikkeld worden, waarmee de Gaia-X infrastructuur gerealiseerd kan worden. Gaia-X Federation Services (GXFS) speelt daar een belangrijke rol in. GXFS doet dat door deelnemers binnen het data-ecosysteem te faciliteren in het ontwikkelen van een framework waarin op basis van gedeelde afspraken rondom datasoevereiniteit, privacy, vertrouwen en interoperabiliteit data kan worden gedeeld. Andreas Weiss en Frans van Ette zetten de stand van zaken rondom GXFS uiteen in het webinar van maandag 7 maart j.l. Op maandag 28 en dinsdag 29 maart vindt vanuit Gaia-X de derde hackathon plaats gericht op zelfbeschrijvingen, verifieerbare credentials en identiteitsbeheer binnen GXFS.