Digitale Binnenhof Academy – sessie digitale vaardigheden en de impact op de Nederlandse maatschappij

Op donderdag 15 oktober vond de eerste sessie van dit najaar van de Digitale Binnenhof Academy plaats over het digitale vaardigheden van de Nederlandse maatschappij. De digitalisering zet onverminderd door en dat vraagt om nieuwe vaardigheden van werknemers, ondernemers en consumenten. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan komen met de transitie en er…

ECP Jaarfestival sessie: Is desinformatie een bedreiging voor onze samenleving?

Over de sessie Tijdstip: 14:15 SIDN, SIDN fonds en NL IGF faciliteren gezamenlijk een sessie over desinformatie. Desinformatie op zich is geen nieuw verschijnsel; wél nieuw is de massale en snelle verspreiding ervan via sociale media, online platforms en synthetische media. Het is een ontwikkeling waar we als samenleving nog geen goed antwoord op hebben…

ECP Jaarfestival sessie: Één verbindende taal voor arbeidsbemiddeling

Over de sessie Tijdstip: 15:15 In de sessie “Eén verbindende taal voor arbeidsbemiddeling” presenteert TNO samen met het UWV hoe door middel van het project Skills Matching een bijdrage wordt geleverd aan innovatie in de arbeidsmarkt en innovatie in ICT. In dit project verkent TNO met projectpartners, waaronder ook SBB en CBS, enerzijds hoe de…

Frits Grotenhuis nieuwe directeur Team dutch digital delta (Topsector ICT)

Per 1 november is dr. Frits Grotenhuis directeur van Team dutch digital delta (Topsector ICT) . In deze functie is hij onder meer verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en monitoren van de sleuteltechnologieën die de Topsector ICT onderscheidt. Binnen het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid zet Team dutch digital delta in op ICT-technologieën die vergaand effect…

Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren 2021: Leven Lang Ontwikkelen moet de norm worden

Overhandiging van het arbeidsmarktrapport ICT 2021 van Louis Spaninks aan Lotte de Bruijn

Groeiende vraag naar goed opgeleide ICT’ers COVID-19 heeft tot gevolg gehad dat in een aantal sectoren mensen hun baan zijn verloren. Echter, uit recente cijfers blijkt dat dit voor de arbeidsmarkt ICT niet het geval is. Door de enorme vraag op onze digitale infrastructuur zijn de afgelopen jaren meer ICT-banen ontstaan dan voor de pandemie….

Resultaten lespakket ‘De Internethelden’

ECP is een van de coalitiepartners van het Nederlandse Safer Internet Centre. Anderhalf jaar geleden ontwikkelden zij samen met Google en Bureau Jeugd & Media het lespakket ‘De Internethelden’. Dit programma wordt hiernaast onderschreven door EOKM, Helpwanted.nl, Mediaopvoeding.nl, Ouders & Onderwijs en Veiliginternetten.nl. De InternetHelden is een gratis lessenreeks met 15 lessen over online veiligheid…

Week tegen het pesten

Op 27 september start de Week tegen het Pesten. Voor Veiliginternetten.nl een belangrijk moment om aandacht te vragen voor cyberpesten. Cyberpesten is iemand digitaal lastigvallen of pesten. Dat kan via social media maar ook bijvoorbeeld in WhatsAppgroepen. Dit jaar besteedt Veiliginternetten.nl specifiek aandacht aan cyberpesten op datingsites. Onder cyberpesten op dating websites wordt meestal verstaan:…

De voors en tegens van het inperken van Encryptie beargumenteerd

mensen met elkaar in gesprek voor een laptop

Wat zijn de argumenten vóór en tegen een wettelijke verplichting voor OTT-diensten (Over The Top-communicatiediensten) om communicatie te ontsleutelen voor opsporings- en veiligheidsdiensten? Op initiatief van AMS-IX en ECP gaat een brede groep experts in september over deze vraag in gesprek, onder leiding van De Argumentenfabriek. Doel is een kwalitatief hoogwaardig informatiedocument te maken dat…

De Dutch Blockchain Coalition presenteert het Dutch Self- Sovereign Identity Framework (DSSIF)

Samen met partners en onder toezicht van een review board van experts afkomstig uit overheid, bedrijfsleven en universiteiten, heeft de Dutch Blockchain Coalition (DBC) gewerkt aan het opstellen van een Dutch SSI Framework (“DSSIF”). Het visiedocument staat sinds kort online en is een leidraad voor eenieder die zich bezighoudt met het onderwerp digitale identiteit in…

Investeerders en banken willen speciale IT-verklaring tegen hackers – Interview met Michiel Steltman 

Vastgoedmakelaar en klanten schudden handen

Het haalde de voorpagina van Het Financieele Dagblad 11 augustus jl; Investeerders en banken willen graag weten of een bedrijf weerbaar is tegen hackers, voordat ze de geldkraan openzetten. Een speciale IT-verklaring moet daar meer inzicht in geven. Michiel Steltman van de Online Trust Coalitie “dit is een fantastische ontwikkeling, een primeur voor – en vanuit Nederland,…