19-04-2022

ECP deelnemers ontwikkelen Quantum Impact Assessment samen met Quantum Delta Nederland

Quantumtechnologie is veelbelovend maar staat ook in de kinderschoenen. Daarom wordt er door ECP deelnemers in samenwerking met het Centre for Quantum and Society van Quantum Delta Nederland een stappenplan ontwikkeld om vroegtijdig zicht te krijgen op de ethische en juridische aspecten van toepassing van quantum. Deze Quantum Impact Assessment helpt om die impact te sturen en te bewaken. De betrokken deelnemers en experts komen uit diverse organisaties: IBM, Microsoft, TNO, Capgemini, min. BZK, min. I&W, Agentschap Telecom, KPN, Nederlandse Vereniging van banken, NOREA, AIrecht, Considerati, TU Delft (QuTech en co-auteur rapport WEF Ethics Quantum), Delft Design for Values Institute en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (co-auteur WRR rapport ‘Opgave AI’).

Lees meer op de website van Quantum Delta Nederland

 

Quantumtechnologie

Wereldwijd worden grote investeringen gedaan om quantum computing rijp te maken: zowel technisch, op het gebied van wiskunde en algoritmes als in domeinen (bijvoorbeeld biologie/chemie, pharmacie, financieel). Nederland beweegt z... + Meer over Quantumtechnologie