Lisa van Ginneken

Lisa van Ginneken was vanaf 2021 bijna drie jaar lid van de Tweede Kamer en voerde daar het woord over digitalisering. Daarvoor was ze bestuurder op het gebied van een inclusieve samenleving, en begeleidde ze organisaties en (management) teams bij verandering. Vanaf 1995 tot 2014 werkte Lisa in de IT, als programmeur bij TAS Groep,…

Larissa Zegveld

Larissa Zegveld is directeur-bestuurder van stichting Kennisnet. Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ICT, levert publieke IT diensten binnen een landelijke ICT-basisinfrastructuur, adviseert de sectorraden en deelt kennis met primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en op thema’s met middelbaar onderwijs (MBO). Ook is zij voorzitter van Forum Standaardisatie (FS), ingesteld door de…

Marc Zegveld

Marc Zegveld is sinds 2023 Managing Director van de unit ICT, Strategie & Beleid en lid van de Executive Committee van TNO. Daarvoor was Marc vijftien jaar werkzaam bij IBM onder andere als European Services Leader. Tevens heeft Marc gewerkt als adviseur en ondernemer, was hij columnist voor het Financieel Dagblad en was hij als…

Thomas Grosfeld

Thomas Grosfeld

Thomas Grosfeld is teammanager bij VNO-NCW. Portefeuille: biotechnologie, innovatie, octrooien, merken en modellen, intellectueel eigendom, topsectoren, industriebeleid, technologie, ondernemingsklimaat

Mark Esseboom

Mark Esseboom

“Als IBM zijn we al jarenlang ECP-deelnemer omdat het een uniek platform biedt waar alle betrokkenen bij de informatiesamenleving (beleidsmakers, ICT-gebruikers en ICT-leveranciers) in een neutrale setting met elkaar kunnen werken aan het verbeteren van de randvoorwaarden voor de digitalisering in Nederland. Samen met ministeries, branche-organisaties, kennisinstellingen en bedrijven wordt op deze manier een cruciale…

Jos Huigen

“Als KPN willen wij het leven vrijer, leuker en makkelijker maken door te verbinden. Als lid van ECP werken we samen met andere organisaties en de overheid aan de juiste randvoorwaarden voor een sterke Nederlandse informatiesamenleving.” Sinds 1995 is Jos Huigen actief in de communicatie en IT-sector. Bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat en…

Frans van Paassen

“Als het gaat om de moderne informatiesamenleving is ECP dé neutrale verbinder tussen partijen zoals overheid, bedrijfsleven, consument, onderwijs & wetenschap. De wereld digitaliseert in steeds hoger tempo en daarom is het noodzakelijk dat alle betrokkenen op een toegankelijk platform open over de effecten van informatisering kunnen communiceren. Nu en in de toekomst biedt ECP…

Ronald Verbeek

“Het CIO Platform Nederland is de vereniging van eindverantwoordelijken voor ICT en digitalisering bij grote organisaties; we make digital work! Vandaar ook dat we ECP – het platform voor de informatiesamenleving – als zeer waardevolle partner zien en samen met hen en andere betrokkenen de digitale transitie tot een succes voor de Nederlandse samenleving en…

Eppo van Nispen tot Sevenaer

“ECP is de mooiste herberg waar ieder die iets met ICT en het streven naar een leefbare maatschappij samenkomt. Hier bomen en bouwen we, onder het genot van elkaar en alle passanten die de herberg bezoeken, aan hoe op een goede manier om te gaan met de digitaliserende wereld. En er is voor iedereen plaats…