Eppo van Nispen tot Sevenaer

“ECP is de mooiste herberg waar ieder die iets met ICT en het streven naar een leefbare maatschappij samenkomt. Hier bomen en bouwen we, onder het genot van elkaar en alle passanten die de herberg bezoeken, aan hoe op een goede manier om te gaan met de digitaliserende wereld. En er is voor iedereen plaats…

Thomas Grosfeld

Thomas Grosfeld

Thomas Grosfeld is teammanager bij VNO-NCW. Portefeuille: biotechnologie, innovatie, octrooien, merken en modellen, intellectueel eigendom, topsectoren, industriebeleid, technologie, ondernemingsklimaat

Tineke Netelenbos

Tineke Netelenbos

Tineke Netelenbos is voorzitter van het bestuur van ECP |Platform voor de InformatieSamenleving. Zij is een zeer actieve en bevlogen ambassadeur van de missie van ECP: het doen ontstaan van een betrouwbare en kansrijke digitale samenleving in Nederland. Voorafgaand aan haar voorzitterschap was Tineke al nauw betrokken bij de werkzaamheden van ECP als voorzitter van…

Mark Esseboom

Mark Esseboom

“Als IBM zijn we al jarenlang ECP-deelnemer omdat het een uniek platform biedt waar alle betrokkenen bij de informatiesamenleving (beleidsmakers, ICT-gebruikers en ICT-leveranciers) in een neutrale setting met elkaar kunnen werken aan het verbeteren van de randvoorwaarden voor de digitalisering in Nederland. Samen met ministeries, branche-organisaties, kennisinstellingen en bedrijven wordt op deze manier een cruciale…

Jos Huigen

“Als KPN willen wij het leven vrijer, leuker en makkelijker maken door te verbinden. Als lid van ECP werken we samen met andere organisaties en de overheid aan de juiste randvoorwaarden voor een sterke Nederlandse informatiesamenleving.” Sinds 1995 is Jos Huigen actief in de communicatie en IT-sector. Bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat en…

Frans van Paassen

“Als het gaat om de moderne informatiesamenleving is ECP dé neutrale verbinder tussen partijen zoals overheid, bedrijfsleven, consument, onderwijs & wetenschap. De wereld digitaliseert in steeds hoger tempo en daarom is het noodzakelijk dat alle betrokkenen op een toegankelijk platform open over de effecten van informatisering kunnen communiceren. Nu en in de toekomst biedt ECP…

Zsolt Szabó

“Digitalisering speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving, zowel in de publieke als private sector. Ontwikkelingen gaan steeds sneller en zijn vaak disruptief. Het delen van informatie over deze ontwikkelingen door overheden, dienstverleners en wetenschap is een belangrijke voorwaarde om de transitie die nu plaats vindt succesvol te laten verlopen. ECP biedt een belangrijk…

Ronald Verbeek

“Het CIO Platform Nederland is de vereniging van eindverantwoordelijken voor ICT en digitalisering bij grote organisaties; we make digital work! Vandaar ook dat we ECP – het platform voor de informatiesamenleving – als zeer waardevolle partner zien en samen met hen en andere betrokkenen de digitale transitie tot een succes voor de Nederlandse samenleving en…