Ronald Verbeek

CIO Platform Nederland

“Het CIO Platform Nederland is de vereniging van eindverantwoordelijken voor ICT en digitalisering bij grote organisaties; we make digital work! Vandaar ook dat we ECP – het platform voor de informatiesamenleving – als zeer waardevolle partner zien en samen met hen en andere betrokkenen de digitale transitie tot een succes voor de Nederlandse samenleving en economie willen maken.”

Ronald Verbeek is directeur van het CIO Platform Nederland. Met zijn team verzorgt hij bijeenkomsten op diverse terreinen die voor de leden van de Chief Information Officer en de Chief Digitalization Officer relevant zijn. Het netwerk van grote ICT gebruikende bedrijven en organisaties vertegenwoordigt Ronald Verbeek ook in diverse gremia bij de overheid en in overleggen met andere koepels in het bedrijfsleven, zowel in Nederland als internationaal. Voordat hij deze functie oppakte in februari 2011, heeft Ronald jarenlang gewerkt op het ICT beleidsterrein bij de rijksoverheid.