Larissa Zegveld

Larissa Zegveld is directeur-bestuurder van stichting Kennisnet. Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ICT, levert publieke IT diensten binnen een landelijke ICT-basisinfrastructuur, adviseert de sectorraden en deelt kennis met primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en op thema’s met middelbaar onderwijs (MBO).

Ook is zij voorzitter van Forum Standaardisatie (FS), ingesteld door de Nederlandse overheid, met als doel veilig en makkelijk digitale gegevens met elkaar uitwisselen. Door eenduidig te werken, kunnen we de gegevens van burgers en bedrijven beter beveiligen, makkelijker uitwisselen en toegankelijk maken voor iedereen. FS helpt dit mogelijk te maken door open standaarden te toetsen en voor te schrijven aan publieke organisaties. Die standaarden verbeteren de samenwerking tussen bedrijven, burgers en de overheid.

“ECP richt zich precies daarop waar ik mij ook al jaren hard voor maak: zorgen dat iedereen goed en veilig kan participeren in de informatiesamenleving. Ik kijk er dan ook zeer naar uit om de samenwerking met ECP verder te versterken in het Bestuur.”