Mark Esseboom

IBM Nederland BV

“Als IBM zijn we al jarenlang ECP-deelnemer omdat het een uniek platform biedt waar alle betrokkenen bij de informatiesamenleving (beleidsmakers, ICT-gebruikers en ICT-leveranciers) in een neutrale setting met elkaar kunnen werken aan het verbeteren van de randvoorwaarden voor de digitalisering in Nederland. Samen met ministeries, branche-organisaties, kennisinstellingen en bedrijven wordt op deze manier een cruciale bijdrage geleverd aan de digitale agenda van Nederland.”

Mark Esseboom heeft na zijn studie economie aan de Erasmus Universiteit gedurende een ruime periode voor de Nederlandse Rijksoverheid gewerkt, zowel bij Financiën, de PV EU in Brussel en op het Ministerie van Economische Zaken. Daar was hij tot begin 2007 directeur op het terrein van ICT-beleid. In 2007 maakte Mark de overstap naar IBM waar hij verantwoordelijk is voor Government & Regulatory Affairs. In die rol is hij verantwoordelijk voor de overheidsrelaties van IBM Nederland, maar is hij tevens manager met betrekking tot de overheidsrelaties van IBM in Scandinavië en de Benelux. Daarnaast vervult hij ook een aantal taken op Europees niveau.