Frans van Paassen

Penningmeester ECP

“Als het gaat om de moderne informatiesamenleving is ECP dé neutrale verbinder tussen partijen zoals overheid, bedrijfsleven, consument, onderwijs & wetenschap. De wereld digitaliseert in steeds hoger tempo en daarom is het noodzakelijk dat alle betrokkenen op een toegankelijk platform open over de effecten van informatisering kunnen communiceren. Nu en in de toekomst biedt ECP de mogelijkheid tot uitwisseling van gedachten over hoe ICT dienstbaar kan en moet zijn aan die informatiesamenleving. Beveiliging van informatie en de bescherming van privacy zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Nederland loopt in de voorhoede als het gaat om de aansluiting op snel internet. Die positie willen we behouden, zonder de zorg voor de nog niet aangesloten en uit het oog te verliezen. ECP verbindt partijen en laat ze kennis en ideeën delen. ECP helpt nieuw beleid en succesvolle kansen te creëren en om te zetten in concrete acties.”

Frans van Paassen is zijn hele werkzame leven actief geweest als accountant en IT auditor. Opgeleid als bedrijfseconoom heeft hij bij 2 van de vier ‘Big Four’ accountantskantoren ruim 37 jaar gewerkt als externe auditor en daarbij in de keuken mogen kijken van grote en kleine private en publieke organisaties. Naast de auditwerkzaamheden speelt advisering over de toekomstige inrichting van de informatisering een belangrijke rol. Betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van informatievoorziening staan hierbij altijd centraal. Zorgvuldige afweging van mogelijkheden en risico’s vormen altijd een boeiend spanningsveld. Frans is penningmeester van ecp.nl.