Lisa van Ginneken

Lisa van Ginneken was vanaf 2021 bijna drie jaar lid van de Tweede Kamer en voerde daar het woord over digitalisering. Daarvoor was ze bestuurder op het gebied van een inclusieve samenleving, en begeleidde ze organisaties en (management) teams bij verandering. Vanaf 1995 tot 2014 werkte Lisa in de IT, als programmeur bij TAS Groep, projectleider en lijnmanager bij Inter Access en als strategisch adviseur bij Verdonck, Klooster & Associates. Eigenlijk startte haar IT carrière al zo’n 10 jaar eerder, als freelance gamedeveloper tijdens haar puberteit.

“Digitalisering heeft onze samenleving ingrijpend veranderd en zal dat nog wel even blijven doen. Macht en mogelijkheden van partijen schuiven en soms staan publieke waarden onder druk. Het is belangrijk om als overheid het algemeen belang te bewaken, maatschappelijke organisaties daarin een stem te geven én tegelijkertijd ruimte te geven aan bedrijven voor marktinnovatie en technologische ontwikkeling. Samenwerking, van elkaar leren en samen afspraken maken, is daarbij essentieel. ECP is bij uitstek de plek om dat te doen.”