Toekomstvisie IGF NL

Deze mindmap beschrijft de toekomstvisie van Nederlandse stakeholders voor het Internet Governance Forum (IGF). Het IGF is een jaarlijks terugkerend mondiaal multi-stakeholder platform voor discussie over en afstemming van diverse zaken op het gebied van Internet Governance. De horizon voor deze visie is 2025. In de tussentijd zal het mandaat van het IGF door de VN worden vernieuwd. Het doel van deze visie is om Nederlandse stakeholders verder te verbinden en krachten te bundelen, zodat zij de Nederlandse impact op het IGF kunnen vergroten. De visie is het resultaat van twee denksessies met Nederlandse stakeholders in februari en maart van 2021, onder begeleiding van De Argumentenfabriek. De sessies zijn georganiseerd op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, ECP | Platform voor de Informatiesamenleving en Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

Bekijk de Nederlandstalige versie van de Toekomstvisie en de Engelstalige versie.