01-06-2022

Argumentenkaart over Europese Internetblokkade van Russia Today en Sputnik

AMS-IX, een van de grootste internetknooppunten ter wereld, en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, publiceren vandaag een argumentenkaart over de Europese internetblokkade van Russia Today en Sputnik. Met de kaart willen ECP en AMS-IX inzicht geven in de gevolgen van blokkades van contentpartijen door Internet service providers en debat over deze verregaande maatregel aanwakkeren.

Sinds maart dit jaar zijn er op last van de Europese Unie diverse sancties van kracht tegen Russische oligarchen die grote gevolgen hebben voor het Internet . Zakendoen tussen Internetbedrijven wordt bemoeilijkt en de mediapartijen Russia Today en Sputnik worden op last van de EU geblokkeerd. Vanwege de verstrekkende gevolgen van deze sancties – en het relatief weinige debat dat over internetblokkades gevoerd is – hebben AMS-IX en ECP een argumentenkaart ontwikkeld met alle voor- en tegenargumenten inzake Internetblokkades, zodat er inzicht is in de gevolgen van sancties.

“Het blokkeren van contentpartijen door Internet Service Providers is een zeer zware maatregel. Het is belangrijk dat deze tot stand komt met inzicht in de gevolgen van de blokkade en na zorgvuldige weging van alle voor- en nadelen.”, zegt Peter van Burgel, CEO van AMS-IX. “De argumentenkaart stelt mensen in staat om complexe onderwerpen te doorgronden en helpt mensen zo om tot een goed eigen oordeel te komen.”

“Wij vinden het belangrijk, zeker met het oog op de toekomst, om alsnog een goed publiek debat te voeren waar in de haast bij het nemen van de maatregel geen tijd voor was. Wij pakken die handschoen graag op, met de Argumentenkaart als basis voor dit debat,” aldus Marjolijn Bonthuis, programmadirecteur Digitale Veiligheid & Vertrouwen van ECP

De argumentenkaart “Argumentenkaart blokkade van RT en Sputnik News” is te downloaden op de websites van AMS-IX en ECP. De argumentenkaart is gemaakt door De Argumentenfabriek in opdracht van AMS-IX en ECP en is het resultaat van diverse brainstormsessies met academici, NGO’s en bedrijven.

Argumentenkaart

Een argumentenkaart is een overzicht met alle voor- en tegenargumenten rond een bepaald thema. Het is een hulpmiddel om de consequenties van een ingewikkeld dilemma in kaart te brengen. Een goede argumentenkaart is compleet (alle mogelijke argumenten staan erin opgetekend) en neutraal (er is geen waardeoordeel of hierarchie aangebracht aan de argumenten). De lezer van de kaart wordt uitgenodigd om de argumenten van de kaart te wegen en kan zo voor zichzelf bepalen waar de balans naar uitslaat.

AMS-IX en ECP ontwikkelen twee keer in het jaar dergelijke argumentenkaarten. De vorige kaart ging over het al dan niet toestaan van tapmogelijkheden op encrypted communicatie bij bedrijven als Whatsapp, iMessage en Telegram (over-the-top diensten) en is te vinden op de websites van AMS-IX en ECP.

U kunt de Argumentenkaart over de Europese Internetblokkade bekijken en downloaden.

De Argumentenkaart is ook beschikbaar in het Engels: Argument map European blockade RT and Sputnik News.

De Argumentenkaart is samengesteld met behulp van De Argumentenfabriek.

Internet governance

Cybercrime. Privacy. Toegankelijkheid. Mensenrechten. Cloud. Internet of Things. Het internet brengt niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar ook blijvend vraagstukken met zich mee. Hoe gaan we daarmee om? Welke regels stellen we op... + Meer over Internet governance

Betrokken Deelnemers