NL IGF Evenement 2022 - Internetfragmentatie: effecten van versplintering van één open, vrij en veilig internet

Datum: Maandag 21 november 2022

Internetfragmentatie en de effecten van versplintering van één open, vrij en veilig internet was het onderwerp van de NL IGF bijeenkomst op 21 november 2022. De NL IGF bijeenkomst vond plaats ter voorbereiding op het 17e IGF, van 28 november t/m 2 december in Addis Ababa, Ethiopië.

Marjolijn Bonthuis opende de bijeenkomst door in gesprek te gaan met het publiek. Tevens gaf ze een korte toelichting op wat er de afgelopen periode heeft plaatsgevonden. Aan bod kwam onder andere waarom het belangrijk is voor Nederland om bij het IGF aanwezig te zijn. Namelijk omdat dit dé plek is waar je in multistakeholder verband op gelijk niveau kan debatteren over het internet.

Begin 2022 is met de belangrijkste stakeholders in Nederland gesproken over een toekomstvisie voor het IGF richting 2025. Vanuit Nederland bestaat de behoefte aan concrete en richtinggevende doelen vanuit het IGF. Deze toekomstvisie is beschikbaar op de ECP website.

“Mijn grootste angst is dat het oorspronkelijke idee van het internet, alles en iedereen met elkaar verbinden, teniet wordt gedaan” – Cristian Hesselman (SIDN Labs).

Convenant SIDN & Min EZK

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en SIDN hebben sinds 2008 een convenant dat gaat over de stabiliteit en continuïteit van het .nl domein. Het .nl domein is met 6,2 miljoen domeinnamen een van de grootste country code Top Level Domains (ccTLDs) ter wereld.

De bijeenkomst op 21 november werd als officieel moment gegrepen om het vernieuwde convenant tussen EZK en SIDN te ondertekenen. Michiel Boots (DG Economie en Digitalisering van het Miniserie van Economische Zaken en Klimaat) gaf aan dat dankzij de basisvorming door de pioniers van het internet men gebruik kan maken van het internet. Internet gaat over grenzen heen, het zorgt dat we mondiaal contacten kunnen onderhouden. Het is daarom belangrijk dat we fragmentatie van dit internet tegengaan.

Foto met vier mensen tijdens de ondertekening van het convenant van SIDN en Min EZK tijdens een bijeenkomst van het Netherlands Internet Governance Forum in november 2022.
Ondertekening van het Convenant. V.l.n.r.: Alisa Heaver (senior beleidsmedewerker Internet Governance, Min EZK), Maarten Simon (Legal & Policy, SIDN), Michiel Boots (DG Economie & Digitalisering, Min EZK), Roelof Meijer (CEO, SIDN).

RIPE NCC

Chris Buckridge (Advisor to the Managing Director, Global Strategic Engagement van RIPE NCC) ging in op wat precies wordt bedoeld met internetfragmentatie. Buckridge legde uit dat het niet één internet is, maar een netwerk van netwerken dat interoperabel functioneert. Het internet zelf biedt juist de oplossing voor de gefragmenteerde netwerkomgeving.

Het niet kunnen bereiken van een website wordt in verschillende contexten geplaatst zoals inclusie, mensenrechten en de rol die overheden hierin spelen. Er bestaan o.a. zorgen over de monopolistische rol van Big Tech en internet shutdowns, en de effecten hiervan op fragmentatie.

Kunnen de wereldwijde multistakeholder processen die van toepassing zijn op het Network of Networks (het internet) werken met de huidige geopolitieke spanningen? Zaken die voorheen alleen technisch van aard waren, worden nu besproken in het licht van geopolitieke ontwikkelingen.

Presentatie Cristian Hesselman “The Internet under the hood”

Foto van presentatie over internetfragmentatie van Cristian Hesselman (Directeur SIDN Labs) tijdens een bijeenkomst van het Netherlands Internet Governance Forum in november 2022.

Het internet is een basissysteem voor andere basisinfrastructuren. Het internet is de communicatie infrastructuur die onderliggend is aan alles dat op je mobieltje mogelijk is. Als gebruiker zie je maar een topje van de ijsberg. Interoperabiliteit lost het niet hebben van standaarden op.

De discussie ging over vragen zoals: “Op welke laag zit het zelfstandig afsluiten van het internet door Rusland?” Dit gebeurd op naamgevingsverzoeken, op Domain Name System (DNS) niveau. Dit kan echter ook via netwerken, zoals het afsluiten van glasvezelkabels. In Nederland worden websites ook afgesloten op IP adresniveau, maar dit is niet altijd even effectief in Nederland. Het blokkeren van individuele gebruikers kan door DNS gegevens aan te passen.

Het narratief van Rusland is: Kunnen we onze eigen zandloper bouwen? Als er meerdere zandlopers zijn, kunnen die dan met elkaar communiceren of zijn het eigen werelden? Dit is één vorm van fragmentatie.

De slides van de presentatie van Cristian Hesselman zijn middels deze link beschikbaar.

Paneldiscussie

De bijeenkomst werd afgesloten met een paneldiscussie met Arjan El Fassed (Google), Alisa Heaver (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), Nathalie Jaarsma (Ministerie van Buitenlandse Zaken), Maarten Botterman (ICANN) en Cristian Hesselman (SIDN Labs).

Foto van Marjolijn Bonthuis en vier panelleden tijdens een gesprek over internetfragmentatie bij een evenement van Netherlands Internet Governance Forum in november 2022
Een aantal belangrijke take-aways vanuit de discussie:

  • Arjan El Fassed (Google): “Het belang van multistakeholder overleg voor de werking van het internet is super cruciaal.”
  • Alisa Heaver (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat): “Je wilt dat de gebruiker wereldwijd verbonden is. Mijn grootste angst is dat je als gebruikers onderling niet meer kan communiceren met elkaar.”
  • Cristian Hesselman (SIDN Labs): “Mijn grootste angst is dat het oorspronkelijke idee van het internet, alles en iedereen met elkaar verbinden, teniet wordt gedaan. Dit kan maatschappelijke en psychologische problemen veroorzaken. Denk alleen maar aan de situatie die zou zijn ontstaan als we elkaar niet hadden kunnen bereiken tijdens de covid crisis.”
  • Nathalie Jaarsma (Ministerie van Buitenlandse Zaken): “Er zijn Staten die het raar vinden dat de zeggenschap, de macht, over internet is verdeeld via het multistakeholder model. En deze Staten willen meer zeggenschap hebben over het internet. Maar daarmee komen een heleboel fundamentele dingen die wij normaal vinden onder druk te staan. Een beweging die elders in gang wordt gezet kan heel veel consequenties hebben voor ons en onze vrijheden.”
  • Maarten Botterman (ICANN): “Het fragmenteren gebeurt op het internet. Dit is dat een aantal landen de deuren dicht doen. Maar zelfs China wil onderdeel uit blijven maken [van het globale internet], omdat het economisch heel belangrijk is.”

17e Internet Governance Forum

Deze NL IGF bijeenkomst vond plaats ter voorbereiding op het 17e Internet Governance Forum dat in november 2022 plaatsvond in Addis Abeba, Ethiopië. De tips van het panel, voor als je naar het 17e IGF gaat:

 • Arjan El Fassed (Google): “Exporteren van poldermodel lijkt me gezonde.”
 • Alisa Heaver (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat): “Je verantwoordelijkheid als stakeholder pakken en je peers in andere landen aanspreken.”
 • Cristian Hesselman (SIDN Labs): “Vraag de mensen daar: Wat is het alternatief voor het multistakeholder model?”
 • Nathalie Jaarsma (Ministerie van Buitenlandse Zaken): “Digitalisering alleen is niet goed genoeg. Het gaat ook om veilig digitaliseren. Wil je optimaal gebruik maken van de digitalisering omwille van de economische groei, dan gaat het om vertrouwen van je gebruikers in de online omgeving, het gaat om continuïteit.”

Internet governance

Cybercrime. Privacy. Toegankelijkheid. Mensenrechten. Cloud. Internet of Things. Het internet brengt niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar ook blijvend vraagstukken met zich mee. Hoe gaan we daarmee om? Welke regels stellen we op... + Meer over Internet governance