Nl IGF Evenement 2022 - Internetfragmentatie: effecten van versplintering van één open, vrij en veilig internet

Datum: Maandag 21 november

De toekomst van het open, vrij, stabiel en veilige internet staat op het spel.

De dreiging van een gefragmenteerd en verdeeld internet – waarbij het internet ‘versplintert’ en individuele staten een ‘eigen’ internet controleren en/of reguleren- is reëel. En dat beperkt zich niet tot de bekende autoritaire regimes. Bovendien reiken de gevolgen veel verder dan de bevolking van die landen. Door het ontstaan van digitale eilanden komen mensenrechten onder druk te staan en vormen zich barrières voor de internationale handel, die de Nederlandse economie kunnen schaden.

Wat kunnen we doen en vooral ook wie? Het sterke Nederlandse multistakeholdermodel maakt dat we als land op het internationale speelveld echt wat in te brengen hebben als het gaat om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bescherming van de publieke kern en waarden, de veiligheid en integriteit van het internet.

Ter voorbereiding op het mondiale Internet Governance Forum (IGF) dat van 28 november tot 2 december plaatsvindt in Addis Ababa, Ethiopië organiseert NL IGF op maandagmiddag 21 november a.s. een rondetafel waar de oorzaken, gevolgen en de toekomst van het (spl)internet centraal staan.

Programma

 • 13.30 – Inloop
 • 14.00 – Welkom – Marjolijn Bonthuis, Programmadirecteur Internet Governance
 • 14.05 – Chris Buckridge, RIPE NCC
 • 14.25 – Michiel Boots, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • 14.45 – Cristian Hesselman, SIDN Labs
 • 15.10 – Queeny Rajkowski, Tweede Kamerlid, VVD
 • 15.35 – paneldiscussie internetfragmentatie
  • Met bijdrage van Arjan El Fassed (Google), Chris Buckridge (RIPE NCC), Cristian Hesselman (Directeur SIDN Labs), Maarten Botterman (ICANN), Alisa Heaver (Senior Beleidsmedewerker Internet Governance, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en Nathalie Jaarsma (Cyberambassadeur, Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • 16.35 – Vooruitblik IGF 2022
 • 16.50 – Afsluiting
 • 17.00 – Borrel
 • 18.00 – Einde bijeenkomst

 

Internet governance

Cybercrime. Privacy. Toegankelijkheid. Mensenrechten. Cloud. Internet of Things. Het internet brengt niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar ook blijvend vraagstukken met zich mee. Hoe gaan we daarmee om? Welke regels stellen we op... + Meer over Internet governance