Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering

De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) is de nationale coalitie waar wordt samengewerkt door overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en mens, aan een duurzame digitale economie en samenleving. Samen worden randvoorwaarden gedefinieerd voor duurzame digitalisering én kansen verkent om met digitalisering versneld te verduurzamen.

De digitale transformatie heeft een enorme impact op onze samenleving en economie. Digitale technologieën zijn niet alleen van invloed op de manier waarop we leven en werken, maar ook op ons milieu en onze natuurlijke hulpbronnen. Als we de voordelen van digitale technologie willen benutten en tegelijkertijd de negatieve effecten ervan willen verminderen, is duurzame digitalisering van groot belang.

De NCDD is opgericht om deze uitdagingen aan te gaan en Nederland op de kaart te zetten als koploper in duurzame digitalisering. Het doel van deze coalitie is om de digitale transformatie te versnellen en te verduurzamen, zodat we als samenleving kunnen profiteren van de kansen die digitale technologie biedt, zonder onze planeet te schaden.

Duurzame Digitalisering

Duurzame digitalisering houdt in dat we digitale technologieën gebruiken op een manier die goed is voor onze planeet en onze samenleving. Dit betekent bijvoorbeeld dat we gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen om datacenters aan te drijven, dat we energie-efficiënte apparaten gebruiken en dat we ervoor zorgen dat de digitale technologie die we gebruiken geen schadelijke effecten heeft op onze gezondheid of ons milieu.

Er wordt onder andere gewerkt aan werklijnen inzicht en transparantie, groene ICT bedrijfsvoering, flexibilisering van het energienet en groene software. Het belang van duurzame digitalisering wordt steeds groter, gezien de toenemende digitalisering van onze samenleving. Door samen te werken en concrete acties te ondernemen, kunnen we de negatieve impact van digitalisering op het milieu verminderen en bijdragen aan een gezonde en duurzame toekomst. Als we willen dat digitalisering een positieve impact heeft op onze samenleving, is het essentieel om duurzaamheid centraal te stellen in onze digitale transformatie.

De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering laat zien dat het mogelijk is om de krachten te bundelen en samen te werken aan een duurzame toekomst. De partijen in de strategieraad zorgen voor proactieve verbinding met wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid. Kennis en toepassingen op het gebied van duurzame digitalisering worden zo bij elkaar gebracht. Gezamenlijk met de partners van de coalitie worden de randvoorwaarden voor duurzame digitalisering gedefinieerd en kansen verkend om met digitalisering versneld te verduurzamen. Samen dragen wij bij aan bewustwording van de impact van digitalisering en aan het ontwikkelen van oplossingen.

Rol ECP

De coalitie is ondergebracht bij ECP | Platform voor de Informatiesamenleving. ECP heeft een faciliterende en coördinerende rol en verzorgt de communicatie.

Maatschappij & digitalisering

Het thema digitalisering in onze maatschappij is relevanter dan ooit. Digitaal leven betekent een levenslijn voor velen. De publiek-private samenwerkingen, de verbindingen, de kennis en onderzoek waar ECP samen met deelnemers e... + Meer over Maatschappij & digitalisering

Betrokken ECP'ers

Björn Oosterwijk

Hannah Boute

Esther Van den Neste

René Montenarie