Duurzaamheid

De digitale transformatie heeft een enorme impact op onze samenleving en economie. Digitale technologieën zijn niet alleen van invloed op de manier waarop we leven en werken, maar ook op ons milieu en onze natuurlijke hulpbronnen. Als we de voordelen van digitale technologie willen benutten en tegelijkertijd de negatieve effecten ervan willen verminderen, is duurzame digitalisering van groot belang. Duurzame digitalisering houdt in dat we digitale technologieën gebruiken op een manier die goed is voor onze planeet en onze samenleving. Dit betekent bijvoorbeeld dat we gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen om datacenters aan te drijven, dat we energie-efficiënte apparaten gebruiken en dat we ervoor zorgen dat de digitale technologie die we gebruiken geen schadelijke effecten heeft op onze gezondheid of ons milieu.

+ Meer

Projecten

Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering

+ Lees meer