Direct impact op het klimaat? Begin vanuit je online thuiswerkplek

Handleiding voor het duurzaam inrichten van digitale online thuiswerkplek, gepresenteerd door de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering

Den Haag, 16 november 2023 – Sinds de coronacrisis werken Nederlanders vaker thuis. Minder reiskilometers en een efficiënter gebruik van kantoorruimte hebben een positief effect op het klimaat. Tegelijk leidt de toename aan online werken ook tot nieuwe impact en emissies waar niet iedereen bij stil staat. De online thuiswerkplek kan duurzamer worden ingericht. Om dit te stimuleren presenteert De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) vandaag tijdens het 25e ECP Jaarfestival de handleiding ‘Op weg naar een emissieloze online thuiswerkplek’.

De handleiding is bedoeld voor werknemers, werkgevers en toeleveranciers van digitale producten en diensten en bevat tal van praktische tips en achtergrondinformatie. Voor werknemers is het bijvoorbeeld belangrijk dat zij thuis groene stroom gebruiken en zuinig zijn op hun apparaten. Ook is het slimmer om bestanden te versturen via een link of in gecomprimeerde vorm omdat de digitale infrastructuur zo minder belast wordt.

Werkgevers kunnen zelf een duurzaamheidsstrategie maken, het gesprek aangaan met werknemers over duurzaam gebruik van IT en met toeleveranciers bespreken welke impact opslag van data in de cloud heeft op emissies en energiegebruik. De digitale toeleveringsketen kan in de keten beter samenwerken, circulariteit bevorderen en met afnemers bepalen welke mate van beschikbaarheid van infrastructuur, rekenkracht en data voldoende is.

Daniël Frijters, Coalitiestrateeg van de NCDD bij ECP | Platform voor de InformatieSamenleving zegt hierover: “Het is voor veel werknemers en organisaties vanzelfsprekend dat zij altijd bereikbaar zijn en snel reageren op vragen en verzoeken. Waar veel mensen niet bij stil staan, is dat dit effect heeft op onze CO2 uitstoot door de continue open dataverbindingen en vereiste beschikbaarheid van rekenkracht, netwerkinfrastructuur en datatransfer.”

Hij vervolgt: “Daarnaast zijn er vaak twee werkplekken: op kantoor en thuis. Daarvoor zijn verlichting en verwarming nodig. Er is ook meer apparatuur nodig om op verschillende plekken goed te kunnen werken. Bij de productie van deze apparaten worden emissies uitgestoten en energie verbruikt. Hierdoor zorgt thuiswerken niet altijd voor minder emissies, ondanks minder uitstoot op de weg. Het blijft belangrijk om bewuste keuzes te maken.”

Nederland als voortrekker in duurzaam digitaal systeem

Nederland is een voorloper als het gaat om duurzame ambities en innovatieve oplossingen. Daarom publiceert de NCDD vandaag ook het position paper ‘Nederland Koploper Duurzaam Digitaal’. Hierin staat dat digitalisering de economie en maatschappij kansen biedt, maar dat we de impact op het klimaat niet moeten vergeten. Digitale systemen stoten emissies uit en verbruiken elektriciteit. Ook zijn er grondstoffen nodig voor alle apparaten die je gebruikt. Toch kan digitalisering ook helpen om energieverbruik te verminderen, het milieu minder te belasten en verschillende sectoren duurzamer te maken, maar dan moet het digitale systeem zélf wel duurzaam zijn.

Jeroen van der Tang, lid van de Strategieraad NCDD en public policy manager Duurzaamheid bij NLdigital vertelt: “De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering brengt het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid bij elkaar op het raakvlak van de twee grote transities van deze tijd; digitalisering en duurzaamheid. Het position paper laat de kansen zien voor Nederland om als koploper met elkaar weer nieuwe stappen te zetten in duurzame digitalisering. De handleiding over de emissieloze online thuiswerkplek geeft concrete adviezen voor de praktijk van alle dag. De kracht van de NCDD zit in deze brede samenwerking in de keten, van visievorming tot heel concreet handelingsperspectief”

De NCDD maakt samenwerking voor een duurzamere samenleving tussen overheid, bedrijfsleven, wetenschap en burgers makkelijker door duidelijke doelen te stellen, kennis uit te wisselen, problemen aan te pakken, uitdagingen concreet te maken en op de agenda te zetten. Een aantal projecten waaraan nu wordt gewerkt zijn Groene Software, GreenOPS (Groene IT bedrijfsvoering) en de relatie tussen het energiesysteem en digitale systeem, ook wel flexibilisering van het energiesysteem. Ook is er aandacht voor het creëren van de juiste randvoorwaarden zoals bewustwording, IT inkoop, consistente wet- en regelgeving en vaardigheden.

Download de publicaties

Op 16 november presenteert de NCDD de publicaties tijdens het ECP Jaarfestival 2023 in de Fokker Terminal in Den Haag.

Download de handleiding ‘Op weg naar een emissieloze online thuiswerkplek’ voor werkgevers en werknemers

Download de position paper ‘Nederland Koploper Duurzaam Digitaal – terugbrengen van de milieu-impact van en door digitalisering’ voor iedereen die wil bijdragen aan duurzame digitalisering

Download de tips