Björn Oosterwijk

Met een Bachelor in Computer Science en een Master in Information Sciences van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft Björn een bèta-profiel, maar hij heeft altijd interesse en oog gehad voor de bredere context van technologie. Zijn Master scriptie deed hij in samenwerking met de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) en was een onderzoek naar de adoptie van groene softwarestrategieën bij organisaties in het digitale systeem. Vanaf de eerste dag van deze onderzoeksstage bleek ECP een uitstekende match.

Björn is sindsdien werkzaam als projectadviseur en -secretaris en Project Management Officer voor 2 coalities binnen ECP. Voor de NCDD houdt hij zich nog steeds bezig met het snijvlak tussen digitalisering en duurzaamheid en het toewerken naar een duurzamer digitaal systeem. Voor de Zeekabel Coalitie zet hij zich in voor het stimuleren van onderzeese datakabel-aanlanding in Nederland, om zo de (relatieve) positieve van Nederland als één van de grootste digitale knooppunten ter wereld te bestendigen. Tussen deze beide coalities worden vele perspectieven op digitalisering samengebracht en wordt de duurzaamheid van ons digitale systeem op diverse vlakken – ecologisch, strategisch én economisch – bestendigt, wat zorgt voor afwisselende en stimulerende werkzaamheden