16-12-2021

Reflectie op het regeerakkoord - Digitalisering als aanjager van verandering

Gisteren presenteerden VVD, CDA, CU en D66 het coalitieakkoord, een lang verwacht en welkom kerstcadeau. Het Kabinet wil veel investeren en zet in op herstel, wat het duurste akkoord tot nog toe oplevert. Er is aandacht voor klimaat, zorg, arbeidsmarktbeleid, onderwijs, wonen en de toeslagenaffaire, maar opvallend is ook dat er ditmaal een apart hoofdstuk is gewijd aan digitalisering als aanjager van verandering.

Om kansen te benutten op het gebied van digitale veiligheid, vaardigheid en data-ethiek wordt er de komende jaren flink geïnvesteerd in onderzoek en innovatie, in samenwerking met het bedrijfsleven. Ook wordt bredere samenwerking tussen toezichthouders aangekondigd en wordt de aandacht gevestigd op fundamentele online burgerrechten. Door de aanscherping van regelgeving, bijvoorbeeld rondom algoritmen, en de implementatie van Europese wetgeving, onder andere rondom de aanpak van Big Tech, AI en digitale identiteit, wil Nederland het digitale knooppunt van Europa worden.

Over de governance worden in het akkoord geen uitingen gedaan, dat zal zich de komende kabinetsperiode moeten uitwijzen. De soep van de digitale samenleving wordt op dit moment nog gegeten met een vork, er is namelijk niet een  centraal aanspreekpunt. De eerder dit jaar aangestelde vaste Kamercommissie Digitale Zaken kan een centrale rol hierin gaan spelen.

Er ligt een grote uitdaging voor de politiek om, met dit regeerakkoord in de hand, de digitale transitie van onze samenleving vorm te geven. Om hieraan invulling te geven is Kamerbreed kennis over de informatiesamenleving en interactie met het ecosysteem essentieel. Als onafhankelijk en neutraal platform realiseert ECP al geruime tijd publiek-private samenwerking om verandering in gang te zetten en een gezamenlijke blik op de digitale toekomst te werpen. Wij zullen met aandacht de uitvoering van de plannen volgen in het nieuwe jaar.

Meer weten over de met elkaar verbonden ontwikkelingen in de informatiesamenleving en de daarbij horende uitdagingen voor de politiek? Eerder deze maand stelde ECP een Position Paper op ten behoeve van een rondetafelgesprek van de Kamercommissie Digitale Zaken (DiZa). Kijk op deze pagina voor meer informatie over het Position Paper.