04-01-2022

KIN Center for Digital Innovation, Vrije Universiteit Amsterdam: Nieuwe Deelnemer ECP

Over KIN Center for Digital Innovation, Vrije Universiteit Amsterdam

Het KIN Center for Digital Innovation is onderdeel van de School of Business and Economics, Vrije Universiteit Amsterdam. We zijn als onderzoeksgroep van ongeveer 40 multidisciplinaire onderzoekers gefascineerd door de, vaak onbedoelde, consequenties van digitale innovatie voor hoe we werken en ons organiseren. Hierbij staan 3 onderzoeksthema’s centraal, “Organising for digital innovation”, “Managing digital transformation” en “Changing work and Organisations”. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar de ontwikkeling van slimme technologieën in ecosystemen, veranderende werkmethoden onder invloed van AI, crowdsourcing via online platforms tot de veranderende rol van de IT-organisatie.

Voorbij de Hype

Het type onderzoek dat wij doen is embedded onderzoek. Hierdoor bestuderen we de ontwikkeling en het gebruik van digitale technologieën in de organisatiecontext gedurende langere perioden. Deze diepgaande kennis stelt ons in staat organisaties actief te helpen bij hun digitale transitie.

KIN Center for Digital Innovation, Vrije Universiteit Amsterdam en ECP

“Het is onze ambitie om bij te dragen aan een verantwoorde digitale economie. Wij vinden het belangrijk om onze kennis te delen met ontwikkelaars van technologieën, gebruikers, managers en beleidsmakers; bij uitstek doelgroepen van het ECP. Wij hopen met onze kennis een concrete bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappelijke uitdagingen rond digitalisering in de context van werk en organisaties. Alleen gezamenlijk kunnen we werken aan een verantwoorde digitale samenleving.” – Marleen Huysman, hoogleraar aan de School of Business and Economics (Vrije Universiteit Amsterdam) en leidt daar het KIN Center for Digital Innovation.