Meer dan 200 organisaties openen deuren tijdens eerste nationale e-healthweek

e-healthweek

Het ministerie van VWS en ECP | Platform voor de Informatiesamenleving organiseren samen met 220 partners uit heel Nederland voor het eerst de nationale e-healthweek van 21 t/m 27 januari. Veel Nederlanders weten niet wat e-health precies inhoudt of voor hen kan betekenen. Terwijl digitale toepassingen de zorg voor patiënten kunnen verbeteren en preventie en…

Privacy by Design op deelnemersbijeenkomst

Privacy by Design deelnemersbijeenkomst

Op dinsdag 1 november stond Privacy by Design centraal op de ECP deelnemersbijeenkomst, die werd georganiseerd in samenwerking met het PI.Lab. Privacy impact assesments Tijdens deze bijeenkomst in Nieuwspoort vertelden onder andere Carlos Montes Portela van Enexis, Rob van der Veer van SIG en Jeroen van Puijenbroek van de Radboud University Nijmegen over hun bevindingen…

Privacy by Design op het ECP Jaarcongres 2016

Licht op de digitale schaduw

Op 17 november jl. vond het ECP Jaarcongres plaats. Er was ruim aandacht voor privacy in sessies over de Algemene Verordening Persoonsbescherming, over privacy in de zorg, eID, eIDAS, veilige software, een plenaire bijdrage van Maurits Martijn (“Je hebt wél wat te verbergen”) en uiteraard ook een sessie over privacy by design. Big Privacy raamwerk…

Privacy by Design strategieën

Privacy by Design in Nieuwspoort

Jaap-Henk Hoepman (wetenschappelijk directeur PI.lab) vertelt meer over de acht strategieën om van vage normen naar concrete ontwerpen te komen, die zowel data- als proces georiënteerd zijn. Privacy wetgeving is complex en vaag. Ze biedt weinig concrete handvaten voor techneuten. Dat is een probleem als je een systeem privacy vriendelijk wilt ontwerpen. Er zijn natuurlijk…

De GDPR en wat nu?

brenda langedijk

Privacy by design biedt kansen om datagebruik privacy-vriendelijk in te richten. Brenda Langedijk van Software Improvement Group (SIG) ziet in de praktijk nog echter een grote behoefte aan kennis. Zij sluit zich dan ook graag aan bij de community en gooit alvast wat discussievragen in de groep. Het achteraf aanpassen van software zodat het voldoet…

Big Privacy

privacycompany logo

Arnold Roosendaal vertelt meer over het Big Privacy- project dat hij doet met steun van Het SIDN-Fonds, waarin een raamwerk opgesteld wordt voor privacy-vriendelijke big data toepassingen.  Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt privacy by design (of data protection by design) verplicht gesteld. Het principe houdt in dat de bescherming van persoonsgegevens wordt meegenomen…

Licht op de Digitale Schaduw

Overhandiging rapport licht op de digitale schaduw

Op woensdag 5 oktober organiseerde ECP een bijeenkomst over Big data en Privacy, waar het rapport ‘Licht op de digitale schaduw’ openbaar gemaakt werd. De conclusies en aanbevelingen werden gepresenteerd door Jeroen van den Hoven, voorzitter van de expertgroep big data en privacy. Marc van Lieshout, tevens zakelijk directeur van het PI. Lab, was secretaris…

PI.lab jaarcongres

louwman museum

Vrijdag 9 december vond de jaarlijkse conferentie van het Privacy & Identity Lab (PI.lab) plaats, dit maal in het sfeervolle Louwman museum in Den Haag. In het PI.lab werken TNO, Radboud Universiteit en Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT) samen aan het ontwikkelen van oplossingen voor de bescherming van digitale privacy en elektronische…

Privacy in de praktijk

ECP organiseert sinds jaar en dag een publiekprivate dialoog over privacy. Zo heeft de publiekprivate werkgroep Privacy in de Praktijk vormgegeven aan een cookieprotocol en een transparante privacyvoorwaarden tool. Zie de standaardverklaring hier. Meer informatie over de werkgroep Privacy in de Praktijk: Esther Mieremet (esther.mieremet [@]ecp.nl)