21-11-2016

Licht op de Digitale Schaduw

Op woensdag 5 oktober organiseerde ECP een bijeenkomst over Big data en Privacy, waar het rapport ‘Licht op de digitale schaduw’ openbaar gemaakt werd. De conclusies en aanbevelingen werden gepresenteerd door Jeroen van den Hoven, voorzitter van de expertgroep big data en privacy. Marc van Lieshout, tevens zakelijk directeur van het PI. Lab, was secretaris van deze werkgroep. Het rapport werd overhandigd aan Maarten Camps, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken. Vervolgens werd het bediscussieerd met een panel en met de overige 150 aanwezigen.