Privacy Label: Oproep tot testen Beta versie

Privacy Label is een initiatief ontstaan vanuit de ECP Werkgroep Privacy in de praktijk. Daar is enkele jaren geleden een start gemaakt met het ontwikkelen van iconen om inzichtelijk te maken hoe bedrijven met persoonsgegevens omgaan. Deze werkgroep iconen was onderdeel van het Platform Internet Veiligheid. In samenwerking met Surf, Privacy company, PineappleJazz en ECP heeft dit…

‘Samenwerking is cruciaal voor borgen informatieveiligheid en bestrijding cybercrime en abuse’

Cyber security

Cybersecurity: digitale veiligheid en de aanpak van cybercriminaliteit zijn van cruciaal belang voor de Nederlandse digitale sector. Gelukkig besteden steeds meer partijen aandacht aan beveiliging en proberen zij actief cybercriminaliteit tegen te gaan.

Cyber security van cruciaal belang

Logo dutch it channel

Cybersecurity: digitale veiligheid en de aanpak van cybercriminaliteit zijn van cruciaal belang voor de Nederlandse digitale sector. Gelukkig besteden steeds meer partijen aandacht aan beveiliging en proberen zij actief cybercriminaliteit tegen te gaan. Maar individueel acteren is niet voldoende om digitale veiligheid te realiseren. Elke organisatie maakt gebruik van producten en diensten van anderen. Zwakke…

Oprichting Privacy by Design community

Privacy by Design

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en het Privacy & Identity Lab (PI. lab) nodigen u uit deel te nemen aan onze Privacy by Design community. Doel van dit netwerk is om kennis over privacy by design methoden en technieken te verspreiden en om in gezamenlijkheid oplossingen te zoeken voor PbD vraagstukken. Doe mee met…

Privacy by Design op het ECP Jaarcongres 2016

Licht op de digitale schaduw

Op 17 november jl. vond het ECP Jaarcongres plaats. Er was ruim aandacht voor privacy in sessies over de Algemene Verordening Persoonsbescherming, over privacy in de zorg, eID, eIDAS, veilige software, een plenaire bijdrage van Maurits Martijn (“Je hebt wél wat te verbergen”) en uiteraard ook een sessie over privacy by design. Big Privacy raamwerk…

Privacy by Design strategieën

Privacy by Design in Nieuwspoort

Jaap-Henk Hoepman (wetenschappelijk directeur PI.lab) vertelt meer over de acht strategieën om van vage normen naar concrete ontwerpen te komen, die zowel data- als proces georiënteerd zijn. Privacy wetgeving is complex en vaag. Ze biedt weinig concrete handvaten voor techneuten. Dat is een probleem als je een systeem privacy vriendelijk wilt ontwerpen. Er zijn natuurlijk…

De GDPR en wat nu?

brenda langedijk

Privacy by design biedt kansen om datagebruik privacy-vriendelijk in te richten. Brenda Langedijk van Software Improvement Group (SIG) ziet in de praktijk nog echter een grote behoefte aan kennis. Zij sluit zich dan ook graag aan bij de community en gooit alvast wat discussievragen in de groep. Het achteraf aanpassen van software zodat het voldoet…

Big Privacy

privacycompany logo

Arnold Roosendaal vertelt meer over het Big Privacy- project dat hij doet met steun van Het SIDN-Fonds, waarin een raamwerk opgesteld wordt voor privacy-vriendelijke big data toepassingen.  Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt privacy by design (of data protection by design) verplicht gesteld. Het principe houdt in dat de bescherming van persoonsgegevens wordt meegenomen…