21-11-2016

Privacy by Design op het ECP Jaarcongres 2016

Op 17 november jl. vond het ECP Jaarcongres plaats. Er was ruim aandacht voor privacy in sessies over de Algemene Verordening Persoonsbescherming, over privacy in de zorg, eID, eIDAS, veilige software, een plenaire bijdrage van Maurits Martijn (“Je hebt wél wat te verbergen”) en uiteraard ook een sessie over privacy by design.

Big Privacy raamwerk

In de sessie over privacy by design ging Arnold Roosendaal in op zijn Big Privacy raamwerk. Vervolgens vertelden Edwin Kusters (Pseudonimiseer) en Jeroen Grooten (Gemeente Amsterdam) over de praktische uitwerking van de Privacy by Design vereisten in hun gezamenlijke project om meer inzicht te verkrijgen over verkeersbewegingen in het centrum van de stad. De informatie was zeer waardevol en is gebruikt om het Amsterdamse beleid voor een autoluw centrum te verbeteren. Door de gebruikte pseudonimiseringstechnieken kon de benodigde -zeer gedetailleerde- informatie over voertuigen en hun bewegingen door de stad conform de wet worden gekoppeld. Privacy by Design – Presentatie Edwin Kusters