21-11-2016

PI.lab jaarcongres

Vrijdag 9 december vond de jaarlijkse conferentie van het Privacy & Identity Lab (PI.lab) plaats, dit maal in het sfeervolle Louwman museum in Den Haag. In het PI.lab werken TNO, Radboud Universiteit en Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT) samen aan het ontwikkelen van oplossingen voor de bescherming van digitale privacy en elektronische identiteiten. De conferentie werd goed bezocht door vertegenwoordigers van kennisinstellingen, ministeries en overheidsorganisaties, bedrijven en NGOs. De eerste keynote werd verzorgd door Paul Nemitz, director Fundamental Rights and Union Citizenship van de Europese Commissie en belangrijkste onderhandelaar van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hij riep ingenieurs en systeemontwikkelaars op om oplossingen te bedenken om de bescherming van privacy af te dwingen. Niet alleen door het toepassen van privacy by design, maar ook door het ontwikkelen van ‘tech for law’: technologie die helpt om het gebruik van persoonlijke data door systemen te analyseren en te controleren of de wet goed wordt toegepast. De drie PI.lab instituten presenteerden hun laatste inzichten, waaronder een geavanceerde technische oplossing om gegevens te delen in een medische context, met behulp van Polymorfe Encryptie en Pseudonimisering, een oplossing ontwikkeld door de Radboud Universiteit en gepresenteerd door Bart Jacobs (RU). Somayeh Djafari (TNO) presenteerde RESPECT4U, een privacyraamwerk dat organisaties helpt om privacy in de organisatie in te bedden. En Linnet Taylor (TILT) gaf een bevlogen betoog over ethiek van big data als een publiek goed en het risico van een kolonialistische houding als het gaat om de toepassing van big data in de niet-westerse wereld (door westerse organisaties of bedrijven). In twee panels werden de maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen ten aanzine van privacy en big data verkend. Daarin kwamen zaken als de afbraak van solidariteit, eigendom van data en transparantie van algoritmen aan de orde. Ook werd gesproken over de mogelijkheden van decentrale in plaats van centrale verwerking van persoonlijke data, zoals het intrigerende idee van Arjen de Vries (RU) voor een compleet decentrale zoekmachine. De laatste keynote werd verzorgd door Peter Paul Verbeek, hoogleraar Filosofie van de techniek van de Universiteit Twente. Hij pleitte voor een benadering waarin privacy als algemene waarde in nieuwe systemen en diensten wordt ingebouwd. Dit alles gebaseerd op zijn theorie van “moral mediation” die er naar streeft de impact van technologie op de samenleving op het juiste moment te adresseren.