Stephanie Hazebroek

Foto Stephanie Hazebroek

Stephanie Hazebroek is medewerkster op het secretariaat bij ECP. Zij ondersteunt hierbij diverse collega’s en het MT. Daarnaast verleent zij ook secretariële ondersteuning aan de stichting DINL en DHPA (die per 1 januari 2021 is gefuseerd met ISP Connect).

Jolanda Bakker

Foto Jolanda Bakker

Jolanda Bakker heeft een passie voor het verbinden en ontwikkelen van mensen en organisaties. Duurzame organisaties beginnen bij gezonde, professionele en blije medewerkers. Bij al haar werkzaamheden staat het investeren in human capital – het investeren in kennis, talent, ervaring en waardering – centraal. Van talentprogramma’s tot het ontwikkelen van (online) lesprogramma’s Als zelfstandige heeft…

Kirsten Overboom

Foto Kirsten Overboom

Vanuit haar studie ‘Management van de publieke Sector – Public Affairs’ aan de Universiteit Leiden onderzocht Kirsten in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de arbeidsmarktgevolgen van de opkomst van de platformeconomie. Dit was in het verlengde van haar stage bij de Sociaal-Economische Raad, waar ze meeliep bij de commissie Platform Economie…

Stephanie Teeuwen

Foto Stephanie Teeuwen

Na een Bachelor of Arts in international studies behaald te hebben in de Verenigde Staten, werkt Stephanie sinds september 2020 bij ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. Tijdens haar studie heeft zij zich beziggehouden met de sociale impact van maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitalisering. Stephanie is vooral geïnteresseerd in de werkwijze van ECP en hoe ECP…

Anne Botman

Anne Botman

Voordat Anne bij ECP begon heeft ze vijf jaar bij Booking.com gewerkt in IT-security, onder andere als product owner voor account security. Ze deed een master Global Crime, Justice & Security in Edinburgh en studeerde aan het Amsterdam University College. Na een half jaar wonen en werken op een boerderij in IJsland kwam Anne, opzoek…

Edwin Borst

Edwin Borst

Edwin Borst heeft zowel bedrijfskunde als wijsbegeerte gestudeerd in Rotterdam. Na zijn studies heeft hij als adviseur bij KPMG gewerkt op het gebied van ethiek en compliance. Hij adviseerde in deze hoedanigheid verschillende typen organisaties in binnen- en buitenland over cultuur, gedrag en het implementeren en bediscussiëren van ethische normen. Momenteel houdt hij zich als…

Maurice van der Vliet

Maurice

Maurice van der Vliet heeft een commerciële achtergrond die hij onder andere ontwikkelde tijdens de studie Commerciële Economie op de HES te Rotterdam. Tevens volgde hij de studie Media & Entertainment Management deels in Den Haag en later in de Verenigde Staten. In het verleden werkte hij onder meer voor evenementenlocatie Pieterskerk Leiden en internationaal…

Suzanne Verheijden

Suzanne Verheijden is sinds haar afstuderen verbonden aan de zorg in diverse rollen zoals trainer, projectleider, manager, directeur en programmamanager. Zij is auteur en acteur en speelt in een zelf geschreven cabaretvoorstelling over de zorg van de toekomst. Ze verzorgt als spreker regelmatig lezingen en masterclasses over o.a. de toekomst van zorg en de rol…

Stefan Leijnen

Stefan Leijnen

Na zijn promotie Artificial Intelligence aan de Radboud Universiteit Nijmegen richtte Stefan Leijnen het Asimov Instituut op, waar op hij met onderzoekers, kunstenaars en studenten werkt op het snijvlak tussen creativiteit en machine learning. Daarnaast is hij als lector verbonden aan de Hogeschool Utrecht waar hij mensgerichte toepassingen van AI onderzoekt. Sinds 2019 werkt hij…