Aldert de Jongste

Aldert de Jongste is politicoloog (Universiteit van Amsterdam) en goudsmid. In het verleden werkte hij onder meer voor Achmea en KPN. Aldert is sociaal vaardig, analytisch sterk en een strategisch abstracte denker. Naast zijn werk bij ECP is Aldert vrijwilliger als mediator bij Stichting BeterBuren. Binnen ECP houdt Aldert zich veel bezig met datagerelateerde onderwerpen…

Arie van Bellen

Arie van Bellen legt in 1997 het fundament voor het platform ECP vanuit de gedachte dat publiek-private samenwerking essentieel is in het digitale domein. Samen met VNO-NCW en het ministerie van Economische Zaken richtte hij dat jaar ECP op. Van Bellen heeft als algemeen directeur de leiding over het Platform voor de InformatieSamenleving. Hij presenteert verklaringen,…

Marjolijn Bonthuis-Krijger

Foto Marjolijn Bonthuis

Marjolijn Bonthuis studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden en startte haar loopbaan middenin het ‘dot.com-tijdperk’ bij Infostrada Sports, dat wereldwijd sportinformatiediensten en –producten levert. Als congresontwikkelaar ICT en Juridische Zaken bij Elsevier Congressen leerde ze Arie van Bellen kennen. Ze besloot de overstap te wagen en zich in te zetten voor het jonge platform ter…

Jelle Attema

Foto Jelle Attema

Jelle Attema ging na zijn studie Organisatiepsychologie en Functieleer aan de Vrije Universiteit aan de slag als researcher bij de TU/Delft. Sinds 2009 werkt Jelle bij ECP waar hij zich bezighoudt met de thema’s interoperabiliteit, veiligheid en identity. Digitalisering overkomt ons, stelt Jelle, maar er kan wel degelijk richting aan worden gegeven. Hij zet zich…

Derk Henderson

Derk Henderson is systeembeheerder van ECP. Vanuit die rol is hij het primaire technische aanspreekpunt binnen de organisatie en ondersteunt hij het team in de digitale werkzaamheden. Daarnaast is Derk verantwoordelijk voor de bouw en doorontwikkeling van de websites, voert hij (web)redactie op de titels en ondersteunt hij het communicatieteam tijdens evenementen.

Joyce Martina-Roel

Foto Joyce Martina

Joyce Martina ging na het behalen van haar doctoraal in Communicatiewetenschappen aan de Universiteiten van Amsterdam na wat ervaring in de bank- en reclame branche al snel aan de slag bij ECP. Eerst als hoofd PR & Marketing, later als projectmanager binnen de clusters veilig, vaardig en zorg ook was zij lid van de kerngroep…

Lynda Ong

Lynda Ong is medewerker op het secretariaat van ECP. In die rol fungeert ze als eerste aanspreekpunt voor de organisatie en ondersteunt ze adviseurs, directie en aangesloten partners in de nodige secretariële werkzaamheden.

Daniël Frijters

Daniel Frijters

De omslag van de industriële samenleving naar de digitale samenleving is volgens Daniël Frijters de belangrijkste ontwikkeling voor iedereen in Nederland. Echter, het lukt niet iedereen om op deze sneltreinvaart mee te liften. Daarom verbindt hij zich aan ECP: het geeft hem de mogelijkheid leidend te zijn in het co-creëren van een betrouwbare en kansrijke…

Marie-Louise van der Meer

Foto Marie-Louise van der Meer

Marie-Louise van der Meer behaalde een Master in Social & Organizational Psychology aan de Universiteit van Leiden. Zij is sinds 2017 werkzaam als communicatie- en eventmanager op de communicatie-afdeling van ECP. Marie-Louise is creatief en georganiseerd; eigenschappen die ze met regelmaat inzet om grote bijeenkomsten te organiseren, zoals het ECP Jaarfestival. In 2020 ging zij…

Daniël Tijink

Daniël Tijink betrokkenheid voor de maatschappelijke effecten van technologie is ontstaan tijdens zijn ingenieursstudie Wijsbegeerte van Wetenschap, Technologie en Samenleving (UT). Tijdens zijn promotie bij Technische Bestuurskunde (TUD) heeft hij de technische en filosofische manier van kijken aangevuld met die over het functioneren van de publieke sector. Hij werkte vijftien jaar als strateeg en coördinator…