Daniël Tijink

Daniël is sinds 2014 lid van het Managementteam van ECP. Zijn focus ligt op visie, zorg en ethiek. Daniël leidt het programma ethiek en digitalisering. Belangrijk onderdeel is de aanpak begeleidingsethiek (ABE), waarmee op een constructieve, participatieve manier ethiek in de innovatie praktijk wordt gebracht. Er zijn rond de 100 sessies met ABE geweest over…

Marjolijn Durinck

Foto Marjolijn Durinck

Marjolijn Durinck studeerde recht aan de Tilburg University en is als projectmanager actief binnen het thema Digitale Veiligheid & Vertrouwen. Ze specialiseert zich in projecten met betrekking tot cybersecurity, cybercrime en veilig internet voor kinderen. Naast haar projecten is Marjolijn ook verantwoordelijk voor het algehele financiële management, de begrotingen, de prognoses, susbsidierelaties en accountantscontrole van…

Marjolijn Bonthuis-Krijger

Foto Marjolijn Bonthuis

Marjolijn Bonthuis studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden en startte haar loopbaan middenin het ‘dot.com-tijdperk’ bij Infostrada Sports, dat wereldwijd sportinformatiediensten en –producten levert. Als congresontwikkelaar ICT en Juridische Zaken bij Elsevier Congressen leerde ze Arie van Bellen kennen. Ze besloot de overstap te wagen en zich in te zetten voor het jonge platform…

Daniël Frijters

Daniel Frijters

Daniël Frijters is sinds 2024 aangesteld als directeur operations (tevens plaatsvervangend) bij Platform ECP en verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering. “Ik vind het fascinerend hoe ECP op zo’n urgent en belangrijk thema als digitalisering verbinding organiseert en maatschappelijke impact creëert. Daar is de ECP cultuur, waarin iedereen van ons team en in ons netwerk z’n…

Arie van Bellen

Arie van Bellen legt in 1997 het fundament voor het platform ECP vanuit de gedachte dat publiek-private samenwerking essentieel is in het digitale domein. Samen met VNO-NCW en het ministerie van Economische Zaken richtte hij dat jaar ECP op. Van Bellen heeft als algemeen directeur de leiding over het Platform voor de InformatieSamenleving. Hij presenteert verklaringen,…