Anti Abuse Netwerk (AAN)

Het is niet mogelijk om de risico’s die samenhangen met digitale weerbaarheid met alleen preventieve maatregelen weg te nemen. Om de weerbaarheid te versterken, is het noodzakelijk om organisaties en consumenten gericht te informeren over zaken die (mogelijk) niet goed zijn. Het kan hierbij gaan om misbruik van online faciliteiten, de activiteiten van cybercriminelen of de aanwezigheid van kwetsbaarheden. Organisaties die deze onveilige situaties kunnen oplossen, hebben vaak niet de juiste en meest recente informatie tot hun beschikking. Onvolledige en te late informatievoorziening zijn vaak de reden waarom aanvallen, dreigingen en kwetsbaarheden niet goed worden afgeslagen en opgelost.

In 2020 kwamen verschillende partijen uit de internetsector samen om te kijken of er een basis is voor een gezamenlijke aanpak van abuse op het internet. Dit resulteerde in het Anti Abuse Netwerk (AAN). In dit netwerk wordt gewerkt aan het inzicht in wie wat doet bij de bestrijding van internet abuse en een stelsel van afspraken tussen deze partijen. Meer informatie over deelnemers en resultaten is te vinden op www.abuse.nl.

Doelstelling Anti Abuse Netwerk

Door het slimmer delen van informatie tussen organisaties kan het Anti Abuse Netwerk de gehele samenleving nog beter weerbaar maken tegen alle bedreigingen en aanvallen in het digitale domein. Om dat te bereiken moeten bedrijfsleven, overheid, de non-profitsector en de wetenschap de samenwerking verder verbeteren.

Rol ECP

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is de facilitator van het netwerk en verzorgt het secretariaat.

Clean Networks Platform

Het Clean Networks Platform verenigt twee initiatieven voor abusebestrijding waaraan door verschillende sectororganisaties, het bedrijfsleven, overheid en verschillende individuen al jaren wordt gewerkt.

Beide initiatieven zijn onderdeel van het project Abuse 2.0; een project dat erop is gericht om de hoeveelheid abuse in netwerken van Nederlandse hosting- en cloudproviders drastisch te verminderen.

Niemand is immuun

Uit onderzoek van de TU Delft blijkt dat maar liefst 40% van online abuse afkomstig is van netwerken van hosters en cloudproviders. Botnetactiviteit, misbruik en CAM (Child Abuse Material, ofwel kinderporno). Lekke fileshares, niet-gepatchte servers en kwetsbaarheden in allerlei soorten platforms zijn hier meestal de oorzaak van. Zonder dat hosters het weten worden die exploits gebruikt voor het uploaden van onrechtmatige content, voor botnets en voor andere illegale online activiteiten.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, wordt die abuse dus niet veroorzaakt door enkele rotte appels. Het komt overal voor. De meeste hosters zijn zich niet bewust van die situatie. Ondanks de feiten denken ze dat hun netwerken schoon zijn en dat het misbruik dus wel ergens anders vandaan moet komen. Maar de feiten liegen er niet om. Bijna niemand is immuun!

Er is daarom maar één mogelijk antwoord op dit probleem: onze prestaties als sector op het gebied van abusebestrijding moeten drastisch verbeteren. Het Clean Networks Platform is hiertoe een gezamenlijke stap – voor en door de internetsector.

 

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig

Betrokken ECP'ers

Marjolijn Durinck

Betrokken Deelnemers