De Online Trust Coalitie is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het voormalige publiek-private samenwerkingsproject Partnering Trust. Het Partnering Trust Project is in september 2020 onderdeel geworden van de Online Trust Coalitie.

De cloud is onmisbaar in ons leven. Zonder cloud zijn er geen digitale transacties meer mogelijk, heerst er chaos in het dagelijks verkeer en valt communicatie via e-mail en social media direct stil. De meeste organisaties zouden niet meer werken en burgers zouden de nadelen direct aan den lijve ondervinden.

Omdat de cloud zo belangrijk is, zich snel ontwikkelt én omdat er veel partijen bij betrokken zijn, reguleert de overheid dit met wetten en regels, de Europese Unie voorop. Die regulering is nodig om Europa staande te houden tussen machtsblokken als Amerika en China maar tegelijk bestaat er een risico dat een onwerkbare situatie ontstaat voor gebruikers en leveranciers van de Europese cloud, namelijk onze bedrijven en publieke instanties.

Missie

De missie van de Online Trust Coalitie is het realiseren én behouden van vertrouwen in de clouddiensten.
Door publiek-private samenwerking werken we aan een uniforme, gestandaardiseerde en geharmoniseerde aanpak, zodat aanbieders betrouwbaarheid kunnen aantonen en afnemers gemakkelijk kunnen vaststellen dat er van betrouwbaarheid sprake is.

Strategie

We geven uitvoering aan onze missie door Nederlandse oplossingen te verankeren in het Europees beleid rond cloud en cybersecurity. Nederland maakt daarbij met haar traditie in auditing, assurance en accounting, gebruik van haar voortrekkersrol. De Online Trust Coalitie kiest voor een brede multi-stakeholder aanpak waarbij coalitiepartners gestimuleerd worden zelf aan de gang te gaan met de actiepunten en resultaten. De OTC stelt zich niet op als een formeel adviescollege maar probeert doorbraken te creëren door de concrete toepassing van praktische oplossingen en de uitwisseling van feiten, cijfers en inhoudelijke argumenten met alle relevante belanghebbenden in Nederland en de EU. Het is mede aan de Online Trust Coalitie om te zorgen dat Nederlandse initiatieven in de pas blijven lopen met de ontwikkelingen in de EU.

Visie

De visie van de Online Trust Coalitie is gebaseerd op drie pijlers: Criteria, Controle en Communicatie. Een betrouwbare cloud vereist dat clouddiensten aantoonbaar voldoen aan eisen die wij stellen als gebruikers en als maatschappij. Deze criteria worden gesteld in de vorm van regulering (zoals EUCS) of zelfregulering. Door onafhankelijk bewijs, dat tot stand komt door de nodige interne en externe controle, kunnen we met voldoende zekerheid stellen dat aan de gestelde eisen voldaan wordt. Dat is de kern van de assurance-gedachte. Uiteindelijk moet begrijpbare communicatie, bijvoorbeeld in de vorm van auditrapporten of certificaten, zorgen dat leveranciers van clouddiensten, op een geharmoniseerde manier, kunnen aantonen dat hun diensten voldoende betrouwbaar zijn.

Rol ECP

ECP is samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat initiatiefnemer van de OTC. ECP faciliteert de samenwerking tussen de verschillende partijen binnen de coalitie en verzorgt het secretariaat.

Wilt u contact of meer informatie? Ga naar www.onlinetrustcoalitie.nl of stuur een bericht naar info@onlinetrustcoalitie.nl.

 

Betrokken ECP'ers

Lisanne van Helten

Lucinda Wildenberg

Michiel Steltman

Esther Van den Neste

Jelle Attema

Derk Henderson

Betrokken Deelnemers