Om het internet veilig en stabiel te houden, is onderhoud nodig. Nieuwe internetstandaarden voor nummering (IPv6), veilige logistiek van pakketjes (DNSSec), veilige versleuteling (TLS) en tegen spam en phishing (SPF, DMARC en DKIM) spelen daar een belangrijke rol in. Het is echter moeilijk om internetaanbieders deze standaarden te laten gebruiken: gebruik is vrijwillig en internet wordt alleen veiliger als het merendeel deze standaarden toepast. Daarbij wordt om het gebruik ervan door eindgebruikers nog onvoldoende gevraagd.

Het Platform Internetstandaarden is een platform waarin partners uit de Nederlandse internetgemeenschap en de Nederlandse overheid participeren.

Internet.nl

In 2015 is Internet.nl gelanceerd. Internet.nl wil door voorlichting en door het beïnvloeden van de publieke opinie (consumenten en bedrijven kunnen eigen en andere websites testen of internetstandaarden worden gebruikt en ook echt werken) het gebruik van deze internetstandaarden tot norm verheffen en helpt internetaanbieders om deze te implementeren. Daarnaast geeft internet.nl de standaardisatiecommunities die de ontwikkeling van deze standaarden verzorgen, een platform voor communicatie.

Rol ECP

ECP vervult voor het Platform Internetstandaarden het secretariaat, is budgetverantwoordelijke en heeft een aanjagende en organiserende rol. ​

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig

Betrokken ECP'ers

Coen Wesselman

Esther Van den Neste

Derk Henderson

Betrokken Deelnemers