Notice and Takedown

De werkgroep Notice and Takedown valt onder de paraplu van het Platform Internetveiligheid. De belangrijkste doelstelling van de werkgroep is het beheer van de gedragscode (evalueren en eventuele wijzigingen doorvoeren) en het delen van kennis en ervaringen rond de werking van de gedragscode in de praktijk.

Notice and Takedown Code

In 2008 hebben overheid, bedrijfsleven en belangenverenigingen – onder leiding van de NICC (Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime) – samen de gedragscode Notice and Takedown opgesteld. Deze gedragscode is in oktober 2008 gepresenteerd aan toenmalig staatssecretaris Frank Heemskerk van het ministerie van Economische Zaken.

De gedragscode is vrijwillig en beschrijft hoe particulieren en bedrijven in de online sector omgaan met klachten over onrechtmatige inhoud op internet, zoals kinderporno, plagiaat, discriminatie en aanbod van illegale goederen. ISP’s en webhosters zijn bijvoorbeeld aansprakelijk voor de informatie die ze hun klanten aanbieden, wanneer zij deze informatie na een terechte klacht niet weghalen. Daarnaast biedt de gedragscode meer duidelijkheid bij het bepalen of een klacht terecht is en welke stappen bij afhandeling gevolgd dienen te worden.

In 2019 heeft de Werkgroep zich naar aanleiding van een verzoek van Minister Grapperhaus gebogen over de vraag om de Gedragscode uit te breiden. Specifiek ging het daarbij om de afhandeling van meldingen afkomstig van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Dit heeft inmiddels geleid tot een addendum aan de oorspronkelijke Gedragscode. Meer informatie over de code is te vinden op noticeandtakedowncode.nl.

Children Safe on Internet

De werkgroep NTD maakt deel uit van de werkgroep van het Ministerie van Justitie van Veiligheid. Deze werkgroep bestaat uit meerdere pijlers en de gedragscode is  1 van deze pijlers. De leden van de werkgroep NTD geven input in deze werkgroep.

Rol ECP

ECP is verantwoordelijk voor het secretariaat van de werkgroep Notice and Takedown.

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig

Gerelateerde links

Betrokken ECP'ers

Esther Mieremet

Betrokken Deelnemers