Privacy

De hoeveelheid digitaal beschikbare data neemt met de dag toe. Steeds meer persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens worden in steeds meer databases opgeslagen. Databases die vaak via het web toegankelijk zijn. Bij een te losse houding tegenover het verzamelen, bewaren en gebruiken van die gegevens, kunnen gevoelige gegevens terecht komen bij onbevoegden. De laatste jaren zijn de zorgen over oneigenlijke toegang tot en gebruik van persoons- en bedrijfsgevoelige data toegenomen en zo is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geïntroduceerd. Om het vertrouwen van de klant te behouden, is het voor bedrijven en overheden van steeds groter belang om aan te tonen dat zij op verantwoorde wijze omgaan met informatie. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving wil bijdragen aan het maatschappelijk debat hierover en aan de totstandkoming van concrete oplossingen.

+ Meer

Projecten

+ Meer

Agenda

+ Meer

Nieuws

Inschrijving Nederlandse Privacy Awards

03 sep 2019

Nieuwe kijk op privacy biedt businesskansen

17 jul 2019

Eerst checken, dan klikken

26 jun 2019

+ Meer

Publicaties

Digitale Zorg en Privacy

Het verhaal van digitaal

Inventarisatie privacy tools