Privacy

De hoeveelheid digitaal beschikbare data neemt met de dag toe. Steeds meer persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens worden in steeds meer databases opgeslagen. Databases die vaak via het web toegankelijk zijn. Bij een te losse houding tegenover het verzamelen, bewaren en gebruiken van die gegevens, kunnen gevoelige gegevens terecht komen bij onbevoegden. De laatste jaren zijn de zorgen over oneigenlijke toegang tot en gebruik van persoons- en bedrijfsgevoelige data toegenomen en zo is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geïntroduceerd. Om het vertrouwen van de klant te behouden, is het voor bedrijven en overheden van steeds groter belang om aan te tonen dat zij op verantwoorde wijze omgaan met informatie. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving wil bijdragen aan het maatschappelijk debat hierover en aan de totstandkoming van concrete oplossingen.

+ Meer

Projecten

Privacy Label

+ Lees meer

Platform Internetveiligheid (PIV)

+ Lees meer

Actieprogramma Privacy als innovatiekans

+ Lees meer

+ Meer

Nieuws

Brede oproep aan het volgende kabinet: stimul...

10 mrt 2021

+ Lees meer

Winnaars Nederlandse Privacy Awards 2021 beke...

29 jan 2021

+ Lees meer

Genomineerden Nederlandse Privacy Awards 2021...

06 jan 2021

+ Lees meer

+ Meer

Publicaties

Visie ECP - Digitale samenleving in stroomversnelling

ECP in 2021

Digitale Zorg en Privacy

Het verhaal van digitaal

Inventarisatie privacy tools