Privacy

De hoeveelheid digitaal beschikbare data neemt met de dag toe. Steeds meer persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens worden in steeds meer databases opgeslagen. Databases die vaak via het web toegankelijk zijn. Bij een te losse houding tegenover het verzamelen, bewaren en gebruiken van die gegevens, kunnen gevoelige gegevens terecht komen bij onbevoegden. De laatste jaren zijn de zorgen over oneigenlijke toegang tot en gebruik van persoons- en bedrijfsgevoelige data toegenomen en zo is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geïntroduceerd. Om het vertrouwen van de klant te behouden, is het voor bedrijven en overheden van steeds groter belang om aan te tonen dat zij op verantwoorde wijze omgaan met informatie. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving wil bijdragen aan het maatschappelijk debat hierover en aan de totstandkoming van concrete oplossingen.

+ Meer

Projecten

+ Meer

Agenda

28 jan 2020

Nationale Privacy Conferentie

19 nov 2020

Jaarcongres 2020

+ Meer

Nieuws

Genomineerden Nederlandse Privacy Awards 2020...

06 jan 2020

Inzendtermijn voorstel Conferentie Nederland ...

20 dec 2019

'Privacy Label maakt gesneden koek van een pr...

26 nov 2019

+ Meer

Publicaties

Digitale Zorg en Privacy

Het verhaal van digitaal

Inventarisatie privacy tools