Privacy

De hoeveelheid digitaal beschikbare data neemt met de dag toe. Steeds meer persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens worden in steeds meer databases opgeslagen. Databases die vaak via het web toegankelijk zijn. Bij een te losse houding tegenover het verzamelen, bewaren en gebruiken van die gegevens, kunnen gevoelige gegevens terecht komen bij onbevoegden. De laatste jaren zijn de zorgen over oneigenlijke toegang tot en gebruik van persoons- en bedrijfsgevoelige data toegenomen en zo is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geïntroduceerd. Om het vertrouwen van de klant te behouden, is het voor bedrijven en overheden van steeds groter belang om aan te tonen dat zij op verantwoorde wijze omgaan met informatie. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving wil bijdragen aan het maatschappelijk debat hierover en aan de totstandkoming van concrete oplossingen.

+ Meer

Projecten

Privacy Label

+ Lees meer

Platform Internetveiligheid (PIV)

+ Lees meer

Actieprogramma Privacy als innovatiekans

+ Lees meer

Aanpak begeleidingsethiek

+ Lees meer
+ Meer

Agenda

28 jan 2021

Nationale Privacy Conferentie 2021

  + Lees meer

  08 t/m 09 feb 2021

  Conferentie Nederland Digitaal 2021

  + Lees meer
  + Meer

  Nieuws

  Blockchaintechnologie als oplossing voor cont...

  07 mei 2020

  + Lees meer

  Krijgt de corona-app een vervolg?

  23 apr 2020

  + Lees meer

  Een coronatracker-app in Nederland, wel of ge...

  09 apr 2020

  + Lees meer
  + Meer

  Publicaties

  Visie ECP - Digitale samenleving in stroomversnelling

  Digitale Zorg en Privacy

  Het verhaal van digitaal

  Inventarisatie privacy tools