Privacy

De hoeveelheid digitaal beschikbare data neemt met de dag toe. Steeds meer persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens worden in steeds meer databases opgeslagen. Databases die vaak via het web toegankelijk zijn. Bij een te losse houding tegenover het verzamelen, bewaren en gebruiken van die gegevens, kunnen gevoelige gegevens terecht komen bij onbevoegden. De laatste jaren zijn de zorgen over oneigenlijke toegang tot en gebruik van persoons- en bedrijfsgevoelige data toegenomen en zo is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geïntroduceerd. Om het vertrouwen van de klant te behouden, is het voor bedrijven en overheden van steeds groter belang om aan te tonen dat zij op verantwoorde wijze omgaan met informatie. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving wil bijdragen aan het maatschappelijk debat hierover en aan de totstandkoming van concrete oplossingen.

+ Meer

Projecten

Platform Internetveiligheid (PIV)

+ Lees meer

Privacy als innovatiekans

+ Lees meer

Aanpak begeleidingsethiek

+ Lees meer
+ Meer

Nieuws

Terugblik: Nationale Privacy Conferentie 2022

28 jan 2022

+ Lees meer

Genomineerden Privacy Awards bekend!

20 jan 2022

+ Lees meer

Brede oproep aan het volgende kabinet: stimul...

10 mrt 2021

+ Lees meer

+ Meer

Publicaties

ECP in 2022

Visie ECP - Digitale samenleving in stroomversnelling

ECP in 2021

Digitale Zorg en Privacy

Het verhaal van digitaal

Inventarisatie privacy tools