In dialoog over het (her)vinden van vertrouwen in online media

Met de digitale samenleving die door de pandemie in een stroomversnelling is geraakt, is de behoefte aan kwaliteitsjournalistiek en betrouwbare informatie sterk toegenomen. Het ECP Jaarfestival bood een ruimte voor een dialoog onder premium ECP deelnemers over het (her)vinden van vertrouwen in de online media. Aan tafel zat gastspreker Philippe Remarque (journalistiek directeur DPG Media,…

WRR Rapport ‘Opgave AI – De nieuwe systeemtechnologie’

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) presenteerde tijdens het ECP Jaarfestival het rapport ‘Opgave AI’. Hoofdboodschap uit het rapport: Kunstmatige intelligentie (AI) gaat ons leven fundamenteel veranderen en Nederland is daar onvoldoende op voorbereid. Met als risico dat de samenleving wordt opgescheept met een technologie die onze belangen niet dient. WRR-voorzitter Corien Prins overhandigde het rapport…

Hoe digibewust is de Kamer? – een debat over de politieke digitale transitie

Onder leiding van Kees Verhoeven en Tineke Netelenbos werden actuele thema’s uit de politiek besproken , zoals: Wel of niet een (tijdelijke top-)minister van Digitale Zaken, het opbouwen van digitale kennis in politiek Den Haag, een curriculum herziening van het onderwijs en digitale autonomie. Farid Azarkhan, Queeny Rajkoswki, Lisa van Ginneken en Barbara Kathmann lieten…

Is desinformatie een bedreiging voor onze samenleving?

mensen hebben een gesprek aan tafel in een studio

Desinformatie kan een bedreiging vormen voor onze open, democratische samenleving. De zorg is dat (al dan niet) opzettelijke verspreiding van misleidende informatie op grote schaal wantrouwen voedt: ten opzichte van de media, de overheid en tussen burgers onderling. Tijdens de sessie ‘Is Desinformatie een bedreiging voor onze samenleving?’ georganiseerd door SIDN, SIDN fonds en het…

Digitale autonomie: digido of digidon’t

Elk jaar brengt het Internet Governance Forum (IGF) belanghebbenden van over de hele wereld samen om enkele van de meest urgente kwesties op het gebied van Internet Governance te bespreken. Om de Nederlandse bijdrage aan de discussie voor te bereiden organiseerden ECP en het NL IGF de afgelopen maanden een drieluik over Digitale autonomie, met…

Mentale gezondheid in het digitale tijdperk

Foto met mensen met elkaar in gesprek

Met steeds intensiever digitaal en hybride werken staat mentale gezondheid meer onder druk. We werken nog steeds op de “oude” manier. Maar de nieuwe situatie, met gebruik van nog meer digitale media, altijd ‘aan staan’ en vermoeiend beeldbellen, vraagt om een heroverweging. Hoe doen we dat eigenlijk, hybride werken? Prinses Laurentien ging hierover in gesprek…