In dialoog over het (her)vinden van vertrouwen in online media

Met de digitale samenleving die door de pandemie in een stroomversnelling is geraakt, is de behoefte aan kwaliteitsjournalistiek en betrouwbare informatie sterk toegenomen. Het ECP Jaarfestival bood een ruimte voor een dialoog onder premium ECP deelnemers over het (her)vinden van vertrouwen in de online media. Aan tafel zat gastspreker Philippe Remarque (journalistiek directeur DPG Media, en uitgever van de Volkskrant, Trouw, en Het Parool). De dialoog werd geleid door Valerie Frissen (directeur SIDN fonds) en Eppo van Nispen (algemeen directeur Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid).

Door de toenemende digitalisering is de rol van het Internet alleen maar gegroeid in de afgelopen twee jaar. Aan de ene kant biedt het internet heel veel mogelijkheden: permissionless innovation, verbondenheid, en toegang tot informatie op een laagdrempelige manier.

Aan de andere kant heeft de komst van het internet ook geleid tot een nieuwe openbare ruimte, waarin de samenleving deels nog zoekende is naar een nieuw evenwicht. Met het toegenomen belang van het Internet, en de verspreiding van media via online platformen, is de traditionele filterfunctie van redacties verdwenen. Alhoewel open platformen hebben geleid tot een zekere ‘democratisering’ van de samenleving, bestaat de behoefte aan regelgeving en transparantie omtrent het gebruik van deze platformen.

Met de groeiende rol van platformen, heeft de traditionele media een nieuwe positie in de samenleving moeten vinden. Zeker door de covid-19 pandemie is de vraag naar betrouwbare informatie en kwaliteitsjournalistiek toegenomen. Alhoewel in Nederland een groot vertrouwen in de online media bestaat, blijft het belangrijk om dit vertrouwen te waarborgen. Daarom onderschrijft ECP het belang van dialogen zoals deze, waarbij op een open manier gesproken kan worden over waarborgen en verantwoordelijkheden hierin.

Na afloop van de dialoogsessie sprak Festivalreporter Anne Botman met Philippe Remarque. Kijk hier het interview terug met Philippe Remarque en Jaarfestivalpresentator Anne Botman:

Internet governance

Cybercrime. Privacy. Toegankelijkheid. Mensenrechten. Cloud. Internet of Things. Het internet brengt niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar ook blijvend vraagstukken met zich mee. Hoe gaan we daarmee om? Welke regels stellen we op... + Meer over Internet governance