Is desinformatie een bedreiging voor onze samenleving?

Desinformatie kan een bedreiging vormen voor onze open, democratische samenleving. De zorg is dat (al dan niet) opzettelijke verspreiding van misleidende informatie op grote schaal wantrouwen voedt: ten opzichte van de media, de overheid en tussen burgers onderling.

Tijdens de sessie ‘Is Desinformatie een bedreiging voor onze samenleving?’ georganiseerd door SIDN, SIDN fonds en het NL IGF, werd ingegaan op verschillende vormen van desinformatie en de online schaalbaarheid hiervan. Stijn Peeters (Universitair Docent aan de UvA) begon de sessie over de verschillen tussen desinformatie, misinformatie, en junk news, en de (on)bewuste verspreiding hiervan. Daarna spraken Frank Visser (Programmamanager innovatie, Media Perspectives) en Daan Odijk (datascience manager RTL) over de tool die zij ontwerpen om de context van videobeelden van de Tweede Kamer te tonen, gebaseerd op de content in het archief van de Koninklijke Bibliotheek. Mirko Tobias Schäfer (Universitair Hoofddocent Universiteit Utrecht) sprak tot slot over de bias in databanken. Donatello Piras, journalist en tevens dagvoorzitter van het ECP Jaarfestival, modereerde de sessie.

De stem van jongeren in deze belangrijke maatschappelijke kwestie kon uiteraard niet ontbreken. De jongeren van tegenwoordig zijn opgegroeid met en op het internet. In samenwerking met Young NL IGF zijn video’s ontwikkeld waarin jongeren hun ervaring met desinformatie delen. Hieronder zijn de video’s met jongeren terug te kijken:


Vanuit de call ‘Grip op Desinformatie’ steunt het SIDN fonds voorstellen voor tools en instrumenten waarmee we meer grip krijgen op desinformatie.

Internet governance

Cybercrime. Privacy. Toegankelijkheid. Mensenrechten. Cloud. Internet of Things. Het internet brengt niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar ook blijvend vraagstukken met zich mee. Hoe gaan we daarmee om? Welke regels stellen we op... + Meer over Internet governance